• Grupa E Facebook
 • Grupa E Linkedin

Systemy NDR – jedna z podstaw nowoczesnej ochrony sieci.

Mamy dostępnych dziesiątki rozchwytywanych dzisiaj systemów służących poprawie cyberbezpieczeństwa. W Polsce istnieje na nie bardzo duży popyt, ze względu na liczne dofinansowania dla sektora IT.

Ostatnio omawialiśmy systemy klasy EDR (link do artykułu: Narzędzie EDR – podstawowa ochrona punktów końcowych. – Grupa E), dziś czas na ich bliskiego kuzyna – system NDR (Network Detection and Response).

Czym są systemy NDR?

Systemy NDR (Network Detection and Response) to platformy monitorujące ruch sieciowy (w niektórych przypadkach – kopie ruchu sieciowego, aby nie spowolnić działania sieci) w czasie rzeczywistym, wykorzystujące zaawansowane technologie analizy behawioralnej i detekcji anomalií.

Ich celem jest identyfikacja podejrzanych zachowań w obrębie sieci oraz incydentów bezpieczeństwa, takich jak ataki z wykorzystaniem malware’u, próby włamań, czy nieautoryzowany dostęp do zasobów sieciowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention Systems),  spotykanych np. w UTM’ach, które skupiają się głównie na detekcji znanych wzorców ataków, NDR operuje na zasadzie ciągłego monitorowania ruchu sieciowego (lub jego kopii) i analizy jego charakterystyk, co pozwala na wykrywanie także nowych, nieznanych zagrożeń.

Funkcje systemów NDR:

 • Zbieranie danych – systemy NDR gromadzą i analizują dane dotyczące ruchu sieciowego, w tym pakietów danych, logów z urządzeń sieciowych oraz metadanych, co pozwala na kompleksową analizę i zrozumienie działania sieci.
 • Analiza behawioralna – wykorzystują zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do identyfikacji nietypowych wzorców zachowań w sieci, co pozwala na wykrycie nawet subtelnych sygnałów wskazujących na potencjalne zagrożenia.
 • Detekcja anomalii – systemy NDR porównują bieżące zachowanie sieci z normą, identyfikując wszelkie nieprawidłowości, które mogą wskazywać na atak lub incydent bezpieczeństwa.
 • Reakcja i odpowiedź – po wykryciu incydentu, systemy NDR automatycznie podejmują działania reakcyjne, takie jak izolacja zainfekowanych urządzeń, zablokowanie podejrzanych adresów IP czy generowanie alertów dla personelu IT.

Korzyści z zastosowania systemów NDR:

 • Szybkość reakcji – dzięki ciągłemu monitorowaniu i automatycznej analizie, systemy NDR umożliwiają natychmiastową reakcję na zagrożenia. Pozwala to zminimalizować czas, w którym atak może spowodować szkody.
 • Wykrywanie nowych zagrożeń – dzięki analizie behawioralnej, systemy NDR są w stanie wykrywać nawet nowe, nieznane wcześniej zagrożenia. To czyni je skutecznym narzędziem nawet wobec najbardziej zaawansowanych ataków.
 • Optymalizacja zasobów – automatyzacja procesów detekcji i reakcji pozwala zespołom bezpieczeństwa skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach, zamiast ręcznego analizowania ogromnych ilości danych.
 • Pomoc w spełnieniu regulacji branżowych – dzięki temu, że systemy NDR pozwalają podnieść poziom ogólnego cyberbezpieczeństwa, w wielu przypadkach można wykorzystać je spełnienia wymogów regulacji branżowych, takich jak dyrektywa NIS 2 czy DORA.

Wyzwania związane z implementacją systemów NDR:

Choć systemy NDR oferują wiele korzyści, ich skuteczne wdrożenie może być wyzwaniem ze względu na kilka czynników:

 • Złożoność danych – analiza ogromnych ilości danych wymaga zaawansowanych narzędzi i umiejętności analitycznych, a to może stanowić wyzwanie dla przedsiębiorstwa o ograniczonych zasobach.
 • Integracja z istniejącą infrastrukturą – wdrożenie systemu NDR może wymagać integracji z istniejącymi narzędziami i rozwiązaniami, co samo w sobie może być czasochłonne i skomplikowane.
 • Zapewnienie ciągłości działania – systemy NDR muszą działać w trybie ciągłym, co oznacza konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i zasobów, aby uniknąć przerw w monitorowaniu sieci.

Sumując te wszystkie podpunkty, wniosek nasuwa się jeden – warto zlecić dostarczenie oraz proces wdrożenia systemu NDR właściwiej firmie, która posiada doświadczenie w kompleksowej implementacji tego typu systemów.

Nasza firma specjalizuję się we wdrażaniu tego typu systemów, posiada swój dedykowany system klasy NDR oraz wieloletnie doświadczenie, potwierdzone referencjami dot. tego typu wdrożeń.

Kończąc mój artykuł,

Zdolność systemów klasy NDR do szybkiego wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa może znacząco zmniejszyć ryzyko ataków i minimalizować szkody, pomóc spełnić regulacje branżowe oraz podnieść ogólny poziom cyberbezpieczeństwa w obrębie firmy. Jednak skuteczne wdrożenie systemu NDR wymaga starannego planowania i zaangażowania zasobów, co należy uwzględnić podczas tworzenia strategii bezpieczeństwa informacyjnego organizacji.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć