• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Audyty informatyczne

Audyty informatyczne

To usługa mająca na celu optymalizację efektywności działania informatyki w firmie. W szczególności celem realizacji takiego audytu jest:

Audyty infrastruktury IT

Zebranie informacji o rodzaju i ilości zasobów informatycznych oraz ocena stanu systemów, zasobów sieciowych oraz oprogramowania używanych w obszarze przedsiębiorstwa.

Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych

Analiza i ocena rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa danych, dostępności, wydajności oraz zastosowanych zabezpieczeń infrastruktury informatycznej. Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych, audyt systemu dostępnego z Internetu, audyt systemu dostępnego z sieci LAN, audyt urządzeń aktywnych, audyt wykorzystywanych serwerów dostępowych i bazodanowych, testy penetracyjne urządzeń.

Audyt bezpieczeństwa Infrastruktury informatycznej

Audyt bezpieczeństwa systemów operacyjnych, audyt środowiska klienckiego