• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Monitoring aktywny

Służy do całodobowego nadzorowania przez 365 dni w roku stanu infrastruktury informatycznej klienta i umożliwia podjęcie działań prewencyjnych w przypadku powstania ryzyka załamania się sytemu informatycznego. Monitoring aktywny IT to usługa dla zainteresowanych wdrożeniem kompleksowych i skutecznych rozwiązań zapewniających ciągłość działania urządzeń sieciowych oraz systemów. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia możemy zagwarantować najwyższy stopień bezpieczeństwa procesów biznesowych Klienta, co przekłada się na szybką identyfikację powstałych problemów oraz ich rozwiązania. Administrator po implementacji sytemu monitorującego w sposób kompleksowy nadzoruje parametry kluczowe z punktu widzenia zapewnienia ciągłości działań infrastruktury informatycznej. W razie wystąpienia jakichkolwiek anomalii, czy innych zakłóceń sygnalizujących o możliwości wystąpienia awarii, bądź wyczerpania się zasobów informatycznych Administrator przystępuje do działań prewencyjnych. Ten model świadczenia usług minimalizuje ryzyko ewentualnych przestojów w pracy, a w razie ich wystąpienia pozwala skrócić czas przywrócenia systemów do poprawnego działania dzięki szybkiemu i precyzyjnemu określeniu źródła awarii. Aktywny monitoring wspomaga również analizy prowadzone przez naszych ekspertów, dzięki którym infrastruktura informatyczna może być efektywnie zmodernizowana i skonfigurowana zgodnie z potrzebami biznesowymi klienta.

Funkcjonalność monitoringu aktywnego

Celem uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu – https://www.grupae.pl/kontakt