• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

HPE 3PAR StoreServ

Pamięć masowa HPE 3PAR StoreServ 8000 łączy w sobie zalety macierzy dedykowanych dla flash, umożliwiając znaczne zwiększenie wydajności dostępu do danych, bez negatywnego wpływu na niezawodność, funkcjonalność oraz uniwersalność rozwiązania. Zoptymalizowana pod kątem technologii flash architektura ogranicza wąskie gardła, które mogą blokować tradycyjne i hybrydowe macierze dyskowe. W odróżnieniu jednak od innych rozwiązań dedykowanych dla flash, macierze HPE 3PAR StoreServ 8000 nie wymagają wdrażania nowej architektury w środowisku informatycznym, aby móc wykorzystać potencjał technologii flash. 

Macierze dyskowe z rodziny HPE 3PAR StoreServ są macierzami idealnymi dla średnich i dużych przedsiębiorstw i organizacji. Wysoka dostępność danych, pełny pakiet licencji All-inclusive, zapewniający dostęp do wszystkich funkcjonalności, dostępnych od rozpoczęcia użytkowania to jedne z kluczowych wartości, które zyskuje Państwa firma. 

Rodzina HPE 3PAR StreServ to trzy linie produktowe 

HPE 3PAR 8000 – seria macierzy klasy średniej, oferująca rozwiązania hybrydowe oraz all-flash dla stale rozwijających się firm średniej lub dużej wielkości. 

HPE 3PAR9000 – macierze tej serii udostępniają zasoby dyskowe wyłącznie typu all-flash. Optymalny koszt wdrożenia w stosunku do wydajności oraz możliwości skalowalnej rozbudowy rozwiązania. 

HPE 3PAR20000 – seria dla największych przedsiębiorstw i organizacji oferująca zasoby all-flash oraz hybrydowego IT, czyli wydajność na najwyższym poziomie w połączeniu z możliwością udostępniania skalowalnej pojemności. Seria HPE 3PAR20000  to właściwe rozwiązanie przy budowie środowisk chmurowych.  

W zakresie komunikacji, macierze 3PAR wykorzystują interfejsy 16GB / 32GB FC lub 10GB ISCSI ETHERNET lub FCoE. Redundancja warstwy sprzętowej oraz pozostałe funkcje zabezpieczenia danych, gwarantują dostępność w 99,9999%.

Rodzina macierzy 3PAR posiada jednorodny system operacyjny z zestawem narzędzi zarządzających oraz jednolita architekturę budowy warstwy sprzętowej. 

HPE 3PAR w rozwiązaniach hybrydowych oferuje funkcjonalność Adaptive Flash Cache oraz Dynamic Optimization pozwala na podniesienie współczynnika operacji wejścia i wyjścia danych. W sposób natywny 3PAR zapewnia mechanizm ruchu danych pomiędzy dyskami SSD i HDD, przy czym zawsze pula SSD jest priorytetowa z uwagi na fakt, że wpływa bezpośrednio na wydajność całej macierzy. Dodatkowo mechanizm ten ma zastosowanie przy realizacji priorytetyzacji dostępu do zasobów (QOS) dla konkretnych aplikacji czy procesów. Reasumując macierz używa dysków SSD do przyspieszania odczytów i zapisów, przenosząc na bieżąco część danych z dysków SSD na dyski mechaniczne.   

Warto wspomnieć o dodatkowych układach ASIC, które odciążają procesory kontrolerów macierzy co rzecz jasna przekłada się na wzrost wydajności całej macierzy. Macierz zaprojektowana jest w taki sposób, żeby podczas jej dalszej rozbudowy, firma nie musiała ponosić dodatkowych kosztów z tytułu zakupu dodatkowych licencji, ponieważ w wersji startowej, macierz wyposażona jest w komplet funkcjonalności. Pełna integracja z VMWARE, konsola zarządzająca nawet do 32 macierzy, obsługa bogatego zestawu protokołów pozwala wykorzystać macierz wszechstronnie i dopasować do różnych rodzajów komunikacji i wymiany danych w organizacji. Macierze 3PAR są również wyposażone w aktywny system monitorujący (System Reporter), wyposażony w dedykowany procesor serwisowy,   który umożliwia diagnostykę i wykrywanie problemów.  

Funkcjonalności redukcji danych: 

  • deduplikacja– eliminuje duplikaty danych w postaci tych samych bloków – dzięki temu można znacząco zoptymalizować dostępną przestrzeń dyskową,  
  • zero detect  – przy pomocy dodatkowego układu obliczeniowego ASIC, macierz natywnie wyklucza możliwość utrzymywania pustych bloków danych, 
  • kompresja – umożliwia redukcję zajmowanej przestrzeni danych na dyskach półprzewodnikowych (SSD), 
  • 3PAR Data Packing  – możliwość redukcji danych poprzez kondensowanie mniejszych bloków danych w paczki.

Rodzina macierzy 3PAR w połączeniu z urządzeniami do deduplikacji HPE StoreOnce oraz oprogramowanie HPE Recovery Manager Central umożliwia przygotowanie automatycznej kopii zapasowej i zdecydowanie przyspieszyć oraz uprościć proces archiwizacji danych.  

Możliwość zaawansowanych replikacji danych w ramach klastrów wirtualizacji pozwala na budowę w pełni odpornych na awarię centrów danych, rozproszonych geograficznie. Macierz 3PAR umożliwia również niezależne dostępy do zasobów macierzy dla konkretnych aplikacji czy dedykowanych użytkowników lub zespołów użytkowników. Z ważniejszych funkcji w zakresie bezpieczeństwa danych jest możliwość szyfrowania zasobów dyskowych macierzy. 

Chcesz otrzymać więcej informacji lub szukasz rozwiązania dla siebie skontaktuj się z nami


tel. + 48 604 246 094