• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Naprawy gwarancyjne urządzeń

Wykonujemy naprawy pogwarancyjne urządzeń komputerowych, biurowych i fiskalnych, które z powodu wad bądź usterek, które nie wynikają z winy klienta, nie działają prawidłowo i uniemożliwiają wykonywanie obowiązków i zadań, do których zostały przeznaczone. Przygotowaliśmy jasno sformułowany regulamin, który pozwoli na sprawny przebieg skierowania sprzętu do naprawy.

Fachowa i terminowa naprawa urządzeń

Nasz wyspecjalizowany zespół zobowiązuje się do usunięcia usterki w terminie wynikającym z umowy lub warunków gwarancyjnych producenta, od daty jej zgłoszenia. Wyjątkiem są sytuacje, w których skala problemu jest duża i wymaga większej ilości czasu. Zachęcamy Państwa do szczegółowego opisu awarii oraz okoliczności, w jakich wystąpiła. Dzięki temu szybciej zdiagnozujemy i usuniemy jej przyczynę.

REGULAMIN NAPRAW GWARANCYJNYCH SPRZĘTU

1. Gwarant tj. GRUPA E Sp. z o.o. udziela gwarancji na czas określony. Gwarancja udzielona zostaje na okres 24 miesięcy, chyba że gwarancja producenta wykazuje inaczej. Odbiór sprzętu jest jednoznaczny z rozpoczęciem okresu gwarancyjnego. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym zostaną bezpłatnie usunięte poprzez Gwaranta.

2. Przed zgłoszeniem zgłaszający winien gruntownie sprawdzić sprzęt pod kątem rodzaju uszkodzenia jak również opisać typ uszkodzenia w celu szybkiej i sprawnej naprawy. Wszelkie informacje opisujące okoliczności oraz skutki usterki przyspieszą proces diagnozy jak i naprawy sprzętu.

3. Zgłaszane urządzenie musi być kompletne, posiadać nienaruszone numery seryjne. Do celów transportowych powinno zostać użyte oryginalne opakowanie lub inne odpowiednie dla danego sprzętu opakowanie (zapewniające bezpieczny i prawidłowy transport) wraz z wypełniaczami zabezpieczającym np.: styropian.

4. Gwarant zobowiązuje się naprawić sprzęt w przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Odstępstwem od tego terminu są usterki, które uniemożliwiają naprawę w wyznaczonym terminie lub jeżeli w ocenie gwaranta dokonanie naprawy będzie wymagało większych kosztów niż wymiana sprzętu na wolny od wad.

5. Gwarancją nie są objęte:

6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności:

7. Prawa i obowiązki kupującego:

8. Punkt odbiorów gwarancyjnych znajduje się w siedzibie Gwaranta tj. Tychy ul. Piwna 32. Zgłaszający przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8 do 17.

W zależności od rodzaju umowy gwarancyjnej, zakres działania bezpłatnych usług gwarancyjnych może zostać rozszerzony o krótszy czas reakcji, naprawę sprzętu bądź wymianę sprzętu na nowy z dostawą do Klienta. Szczegóły dotyczące rozszerzenia warunków gwarancji można ustalić z działem handlowym.