• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

 

bezpieczeństwo

Zabezpieczenie danych w sieci teleinformatycznej

Zabezpieczenie danych w sieci teleinformatycznej stanowiących własność przedsiębiorstwa jest jedną z fundamentalnych zasad związanych z administracją systemów teleinformatycznych. Pozwala to uniknąć ich utraty czy wręcz kompromitacji wpływającej negatywnie na wizerunek firmy. Wprowadzenie odpowiednich czynności pozwoli zminimalizować ryzyko potencjalnego wycieku danych, zapewniając ochronę dobrego imienia firmy oraz chroniąc jej interesów i ciągłości działania wszystkich procesów.

Zadbamy o bezpieczeństwo danych w Państwa firmie

W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zasobów informatycznych zajmujemy się analizą środowisk klienta, doborem i wyceną rozwiązań zabezpieczających oraz ich dostawą, wdrożeniem i konfiguracją systemów. Nasi inżynierowie wykonują prace analityczne mające na celu ocenę środowiska i infrastruktury IT, na podstawie których proponują rozwiązania dopasowane do danego środowiska informatycznego oraz sytuacji klienta. W zakresie naszych eksperckich działań leży ochrona sieci za pomocą rozwiązań infrastrukturalnych typu UTM, Firewall, WAF czy SIEM oraz w zakresie ochrony przed wyciekiem danych, systemy DLP. W głównej mierze zajmujemy się zabezpieczaniem brzegu sieci oraz zabezpieczeniem danych wewnątrz środowisk klienta poprzez ochronę poczty, baz danych czy zasobów dyskowych.

Potencjalne zagrożenia wycieku danych

Znajomość zagrożeń, których konsekwencją jest wyciek danych, pozwala nam tworzyć rozwiązania dopasowane do struktury i potrzeb firm. Zagrożenie danych oraz prywatnych informacji klientów może dotyczyć zarówno dużych korporacji, jak i niewielkich firm. Do wycieku danych może dojść nie tylko w wyniku działań hakerów czy skorzystania z otwartej sieci Wi-Fi zagrażającej poufnym informacjom, ale także przez kradzież lub uszkodzenie urządzeń. Naszym zadaniem jest stworzenie i wdrożenie metod, dzięki którym dane Państwa firmy i klientów będą bezpieczne. W tym celu nie tylko przeprowadzamy analizy pozwalające ustalić główny cel ochrony, ale również uświadamiamy pracowników, którzy odpowiedzialni są za zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych.

Potwierdzenie naszych umiejętności

Mamy kompetencje i doświadczenie w zakresie wdrożenia produktów następujących producentów: Stormshield, Fortinet, Safetica, WatchGuard, a także rozwiązań oprogramowania Eset, Symantec, G Data.

Jako ważny przykład – firma Stormshield systematycznie przyznaje nam potwierdzenie posiadanych kompetencji technicznych w postaci certyfikatów inżynierskich w zakresie konfiguracji systemów bezpieczeństwa.

Odpowiemy na każde zapytanie i znajdziemy dla Państwa rozwiązanie, które pozwoli skutecznie zabezpieczyć dane firmy. Podejmowane działania konsultujemy z naszymi klientami i wyjaśniamy dokładnie ich przebieg oraz cel ich wdrożenia.

Security Information and Event Management

SIEM to skrót od Security Information and Event Management. System ten staje się standardem tam, gdzie potrzebna jest korelacja informacji pochodzących z wielu źródeł. Liczba tych informacji z czasem staje się coraz większa, przytłaczając nawet mniejsze firmy, które dotąd nie interesowały się efektywnym zarządzaniem danymi. Co to jest SIEM? System rozwiązuje opisany powyżej problem skutecznie, zabezpieczając całą organizację.

Wydatki przedsiębiorstw na kwestie związane z bezpieczeństwem sięgają 100 miliardów dolarów rocznie. Z tego ponad dwa i pół przeznaczone jest na systemy SIEM. O ile dla korporacji są one rozwiązaniem dostępnym finansowo, to mniejsze firmy często uważają ich koszty za zbytnie obciążenie dla budżetu. Trzeba zwrócić jednak uwagę, że wykrywanie zagrożeń za pomocą tego systemu jest i tak znacznie tańsze niż przy wykorzystaniu innych metod. Dzieje się tak m.in. dlatego, że jego kompleksowość i szybkość działania ułatwia pracę analitykom. Co więcej, mniej zaawansowane rozwiązania zwyczajnie nie są w stanie dostrzec tylu możliwych zagrożeń co SIEM, zatem zainwestowane środki mogą być niewspółmiernie niskie w stosunku do strat wywołanych ewentualnym atakiem. Wdrożenie SIEM jako części polityki bezpieczeństwa firmy znacząco zmniejsza zagrożenia dla sieci organizacji.

Po co nam SIEM?

Dzięki SIEM monitorujemy zdarzenia w sieci komputerowej organizacji, aby ustrzec ją atakiem z zewnątrz. Trzeba pamiętać, że przez sieć nawet małej i średniej firmy przepływają dziennie dziesiątki gigabajtów danych. Wg ankiet, 90% analityków czuwających nad bezpieczeństwem sieci czuje się przeciążonych ilością informacji wymagających analizy. Nic dziwnego. Jedna organizacja potrafi stać się obiektem nawet 15 000 ataków malware w miesiącu, z czego zaledwie 20% wartych jest uwagi. Przy tej ilości danych analitycy są w stanie zareagować na zaledwie 4% istotnych zagrożeń.

A zatem bez kompleksowego monitoringu działania wszystkich urządzeń sieci połączonego z inteligentnym systemem raportowania, duża część ataków uchodzi uwadze systemów zabezpieczeń i analityków. Ważna jest jednak nie tylko liczba ataków, ale też fakt, że stają się one coraz bardziej wyrafinowane. Według raportu Symantec o zagrożeniach bezpieczeństwa w internecie z roku 2018 atakujący wciąż dopracowują swoje metody oraz skutecznie zacierają za sobą ślady. Możemy się zatem obawiać coraz to nowych uderzeń z niespodziewanych źródeł oraz z wykorzystaniem nieznanych wcześniej rozwiązań. Aby uchronić sieć naszej organizacji, trzeba zatem zaprząc do pracy najbardziej zaawansowane rozwiązania oraz wyspecjalizowanych w ich obsłudze analityków. Nie zawsze wymaga to zatrudnienia i przeszkolenia nowych pracowników. Rozwiązaniem mogą być też usługi typu Managed Services.

Security Operations Center

SOC (Security Operations Center) to centrum operacji bezpieczeństwa – czyli zespół wykwalifikowanych ekspertów, który zajmuje się ochroną cybernetyczną przedsiębiorstw, wyposażony w nowoczesne technologie (np. systemy klasy SIEM czy SOAR) oraz działający w ramach ściśle określonych procesów. W skład tej grupy specjalistów wchodzą m.in. threat hunterzy, administratorzy platform i analitycy cyberzagrożeń.

W zakres usług SOC wchodzą przede wszystkim:

  • stałe monitorowanie cyberbezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej klienta,
  • identyfikowanie incydentów i podejmowanie odpowiednich działań w celu neutralizacji cyberzagrożeń,
  • analiza sytuacji problemowych oraz przeciwdziałanie ich wystąpieniu w przyszłości.

SOC może zapewnić firmie wiele korzyści:

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo firmowych danych cyfrowych powinno być priorytetem każdej firmy. Dzięki usłudze SOC wysokiej klasy specjaliści zadbają o lepszą ochronę zasobów klienta, przez co minimalizowane jest chociażby ryzyko wycieku wrażliwych danych, zaszyfrowania dysków firmowych ransomware czy utraty pieniędzy na skutek otrzymania fałszywych faktur.
  • Oszczędność czasu i zasobów – Specjaliści SOC zapewnią firmie wysoki poziom cyberbezpieczeństwa stosunkowo niskim kosztem – bez potrzeby inwestowania w rekrutację wykwalifikowanego personelu, szkolenia oraz zakup, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury informatycznej. Nie bez znaczenia jest długi czas, jakiego potrzeba na stworzenie własnej komórki organizacyjnej SOC (do czasu osiągnięcia przez nią gotowości operacyjnej) – wynosi on przynajmniej kilkanaście miesięcy.
  • Wsparcie dla istniejącego działu IT w firmie – Usługa SOC może zostać wykorzystana jako wsparcie dla istniejącego w strukturze przedsiębiorstwa zespołu informatyków. Eksperci firmy realizującej usługę Security Operations Center będą pracować nad zapewnieniem wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa, podczas gdy pracownicy IT klienta będą mogli skupić się na bieżących zadaniach operacyjnych.