• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Narzędzie EDR – podstawowa ochrona punktów końcowych.

W dzisiejszym artykule skupimy się na niezwykle popularnym oraz istotnym w dzisiejszych czasach rozwiązaniu, służącym poprawie cyberbezpieczeństwa jakimi, są narzędzia EDR (Endpoint Detection and Response). EDR w ostatnich latach cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na ewolucję ataków, które mogą zaszkodzić punktom końcowym oraz z powodu licznych dofinansowań dla sektora publicznego, takich jak. Cyberbezpieczny Samorząd czy Cyberbezpieczeństwo dla Szpitali, dzięki którym organizacje mają możliwości zakupu tego typu systemów.

Przyjrzyjmy się chwilę podstawowej kwestii, jaką jest geneza i ewolucja EDR.

Początki EDR wiążą się z początkiem drugiej dekady XXI wieku, w związku z dynamicznym rozwojem coraz bardziej zaawansowanych ataków na infrastrukturę informatyczną. Tradycyjne narzędzia obronne, takie jak antywirusy czy firewalle, stopniowo tracą swoją skuteczność wobec rosnącej liczby oraz złożoności ataków, które często operują na etapie ukrywania się i wykrywania.

Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują zaawansowane techniki, takie jak ataki typu zero-day czy wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach (np. kodu źródłowego), co stawia przed organizacjami konieczność wprowadzenia bardziej zaawansowanych narzędzi.

W odpowiedzi na te wyzwania, narodziła się potrzeba stworzenia bardziej zaawansowanych rozwiązań, które nie tylko reagują na znane sygnatury złośliwego oprogramowania (jak np. tradycjny antywirus), ale także potrafią analizować i monitorować zachowanie końcowych punktów w sieci. W tym kontekście powstały systemy EDR, których celem jest nie tylko wykrywanie ataków, ale także reagowanie na nie w czasie rzeczywistym.

Ewolucja systemów EDR na przestrzeni lat, przebiegała wraz z rozwojem technologicznym oraz zmieniającymi się trendami w cyberprzestępczości. Początkowo, systemy te skupiały się głównie na zbieraniu danych dotyczących aktywności na końcowych punktach i wykrywaniu podejrzanego zachowania. Jednakże, w miarę jak ataki stawały się coraz bardziej wyrafinowane, systemy EDR musiały również ewoluować, wprowadzając zaawansowane mechanizmy analizy behawioralnej oraz sztucznej inteligencji. Obecnie, nowoczesne systemy EDR są wyposażone w zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, które pozwalają na identyfikację nawet najbardziej skrytych i niestandardowych ataków.

Ponadto, obserwuje się trend polegający na integracji narzędzi EDR z platformami SIEM (Security Information and Event Management), co otwiera możliwości kompleksowego spojrzenia na zabezpieczenia infrastruktury informatycznej – firma Grupa E również posiada w swojej ofercie, własne, dedykowane rozwiązanie, które spełnia ten warunek, a jego rozwój jest nieustannie monitorowany i dostosowany do zmieniających się realiów i potrzeb w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Przejdźmy teraz do aspektów technicznych.

Jak działają systemy EDR?

Systemy EDR działają na zasadzie ciągłego monitorowania i analizy aktywności na końcowych punktach w sieci. W ich skład mogą wchodzić różnorodne urządzenia, takie jak komputery stacjonarne, laptopy, smartfony czy tablety. Poprzez zbieranie danych dotyczących ruchu sieciowego, zachowań użytkowników oraz procesów systemowych, systemy EDR są w stanie wykryć podejrzane lub niebezpieczne działania.

Gdy system EDR identyfikuje potencjalne zagrożenie, może podjąć różnorodne działania w zależności od konfiguracji i zaawansowania. Może to być izolacja zainfekowanego urządzenia, zatrzymanie podejrzanej aktywności lub generowanie alertów dla zespołu bezpieczeństwa. W przypadku zaawansowanych systemów EDR istnieje możliwość automatycznej reakcji, która pozwala na izolację i neutralizację zagrożenia w czasie rzeczywistym, zanim zdąży ono spowodować jakiekolwiek szkody (również w systemie cyberbezpieczeństwa firmy Grupa E).

Jakie korzyści osiągnie organizacja dzięki wdrożeniu systemu EDR?

  • Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń – tradycyjne metody wykrywania oparte na sygnaturach mogą nie być wystarczające wobec nowych, nieznanych ataków. Dzięki zaawansowanym mechanizmom analizy behawioralnej oraz uczeniu maszynowemu, systemy EDR potrafią wykryć nawet najbardziej złożone ataki, które starają się ukryć swoje ślady.
  • Szybka reakcja na incydenty – systemy EDR umożliwiają szybką reakcję na incydenty bezpieczeństwa poprzez ciągłe monitorowanie aktywności na końcowych punktach. Automatyczne środki zaradcze minimalizują czas potrzebny na zareagowanie, ograniczając potencjalne szkody.
  • Analiza zdarzeń i audyt – systemy EDR gromadzą szczegółowe dane dotyczące aktywności na końcowych punktach, co pozwala na późniejszą analizę zdarzeń i audyt bezpieczeństwa. Dzięki temu organizacje mogą lepiej zrozumieć swoje środowisko IT, identyfikować słabe punkty i podejmować działania zapobiegawcze.
  • Pomoc przy spełnieniu wymagań dyrektywy NIS 2 – praktycznie wszyscy słyszeli o dyrektywie NIS 2, która nakazuje podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, pod groźbą ogromnych kar finansowo-administracyjnych. Narzędzia EDR są bardzo pomocnym sojusznikiem w przypadku konieczności spełnienia tych regulacji.

Podsumujmy całość,

Systemy EDR stanowią w dzisiejszych czasach bardzo istotny element strategii bezpieczeństwa w niebezpiecznym środowisku cybernetycznym. Dzięki ich zdolnościom do wykrywania, analizy i reakcji na zagrożenia, przedsiębiorstwa mogą skutecznie chronić swoje zasoby cyfrowe przed atakami i minimalizować ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. Wdrożenie systemów EDR może być bardzo pomocnym krokiem w budowaniu solidnej, odpornej i zgodnej z regulacjami NIS 2 infrastruktury informatycznej.

Firma Grupa specjalizuje się w wdrażaniach systemów z zakresu poprawy cyberbezpieczeństwa oraz posiada wieloletnie, potwierdzone referencjami doświadczenie w wdrażaniu narzędzi EDR. Dodatkowo proponujemy autorski, kompleksowy system cyberbezpieczeństwa, zawierający narzędzie EDR. Jeśli planują Państwo przygotować się nadchodząca dyrektywę NIS 2 i poprawić swój poziom cyberbezpieczeństwa – zapraszamy do bezpłatnej konsultacji.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć