• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

XDR: Nowoczesne podejście do bezpieczeństwa w erze dyrektywy NIS2

XDR: Nowoczesne podejście do bezpieczeństwa w erze dyrektywy NIS2.

W poprzednim artykule przyglądaliśmy się roli systemów SIEM (Security Information and Event Management) w kontekście spełniania wymagań dyrektywy NIS2 i jednocześnie wyjaśniliśmy czym jest sama dyrektywa NIS2.

Omówiliśmy, jak systemy SIEM pomagają organizacjom w monitorowaniu zdarzeń, wykrywaniu incydentów oraz generowaniu alertów, co stanowi istotny element zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

Dyrektywa NIS2 stawia przed podmiotami publicznymi i prywatnymi szereg obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, co sprawia, że skuteczne narzędzia monitorujące, takie jak SIEM, są niezbędne dla organizacji.

Artykuł można przeczytać tutaj:

https://www.grupae.pl/https-www-grupae-pl-category-sieci-bezpieczenstwo/

W dzisiejszym artykule chcemy skupić swoją uwagę na systemach klasy XDR, w kontekście spełnienia wymagań dyrektywy NIS 2.

Zrozumienie technologii XDR

XDR (Extended Detection and Response) idzie dalej niż tradycyjne narzędzia detekcji i reakcji poprzez integrację danych z różnych źródeł zabezpieczeń. Obejmuje ona zarówno technologie detekcji ataków, jak i możliwości reakcji na nie, co pozwala na kompleksową ochronę przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi. Kluczowe cechy XDR obejmują:

Rola systemów XDR w kontekście dyrektywy NIS2

Dyrektywa NIS2 nakłada na organizacje szereg wymogów dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego, obejmujących m.in. monitorowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, raportowanie incydentów, współpracę między podmiotami oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów ochrony przed atakami cybernetycznymi.

Poniżej przedstawiamy kluczowe funkcjonalności systemów klasy XDR, w kontekście spełnienia wymagań omawianej dyrektywy:

  1. Wykrywanie i reagowanie na incydenty: XDR umożliwia organizacjom szybkie wykrywanie podejrzanych aktywności i incydentów cybernetycznych poprzez integrację danych z różnych źródeł zabezpieczeń i wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów analizy danych.
  2. Monitorowanie zdarzeń i raportowanie incydentów: Technologia XDR umożliwia ciągłe monitorowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz generowanie raportów dotyczących incydentów, które mogą być wykorzystywane do raportowania zgodności z wymaganiami dyrektywy NIS2.
  3. Zintegrowane podejście do bezpieczeństwa: XDR integruje dane z różnych źródeł zabezpieczeń, co pozwala organizacjom na uzyskanie kompleksowego obrazu ich środowiska bezpieczeństwa i skuteczniejsze zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.
  4. Automatyzacja i inteligentne alertowanie: Technologia XDR wykorzystuje mechanizmy automatyzacji i sztucznej inteligencji do szybkiego analizowania danych oraz generowania inteligentnych alertów, co umożliwia organizacjom szybką reakcję na incydenty cybernetyczne.

Współpraca Systemów SIEM i XDR

Choć systemy SIEM i technologia XDR teoretycznie różnią się funkcjonalnością, to wielu przypadkach wzajemnie się uzupełniają, dlatego warto wspomnieć o tym, że integracja tych rozwiązań pozwala na jeszcze bardziej skuteczną identyfikację i reakcję na incydenty cybernetyczne. To z kolei pozwala organizacjom zwiększyć swoją odporność na ataki. Dlatego warto rozważyć implementację obu rozwiązań, aby zapewnić kompleksową ochronę przed cyberzagrożeniami.

Podsumowanie

Wdrożenie systemu klasy XDR dla wielu organizacji staje się niezbędne w celu skutecznego spełnienia wymagań dyrektywy NIS2 oraz ochrony przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom integracji danych, analizy i reakcji na incydenty, XDR umożliwia organizacjom skuteczną ochronę ich aktywów cyfrowych i zachowanie zgodności z przepisami.

Firma Grupa E specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu rozwiązań mających na celu spełnienie wymagań dyrektywy NIS 2, w tym systemów klasy XDR i SIEM.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania doradztwa i bezpłatnej wyceny.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: