• Grupa E Facebook
 • Grupa E Linkedin

Dlaczego warto wdrożyć system PAM?

Systemy PAM (Privileged Access Management) to zaawansowane narzędzia służące do zarządzania i kontrolowania dostępu uprzywilejowanego w organizacjach.

Dostęp uprzywilejowany oznacza specjalne uprawnienia nadawane użytkownikom, które umożliwiają im zarządzanie systemami informatycznymi, danymi i aplikacjami na poziomie wykraczającym poza standardowe uprawnienia.

Mając wdrożony system typu PAM w swojej organizacji, jesteśmy w stanie chronić dostęp uprzywilejowany oraz spełnić część wymagań związanych z dyrektywą NIS 2, np. z powodu ochrony kontroli dostępu.

Zagrożenia związane z dostępem uprzywilejowanym:

Dostęp uprzywilejowany przynosi za sobą pewne ryzyko.

Przede wszystkim, osoby posiadające takie uprawnienia mają możliwość modyfikowania systemów, usuwania danych oraz instalowania oprogramowania, co w przypadku niewłaściwego zarządzania może prowadzić do poważnych incydentów bezpieczeństwa.

Cofnijmy się wstecz ponad dekadę, do roku 2013. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest atak na amerykańską firmę Target Corporation, gdzie hakerzy uzyskali dostęp do danych milionów klientów poprzez skompromitowanie konta uprzywilejowanego związanego z systemami HVAC. Straty były na dziesiątki milionów dolarów.

Takie incydenty pokazują, jak ważne jest skuteczne zarządzanie i dostępem uprzywilejowanym.

Ogólne korzyści z wdrożenia Systemów PAM:

 • Poprawa bezpieczeństwa

Wdrożenie systemów PAM znacząco poprawia bezpieczeństwo organizacji.

Dzięki nim możliwe jest monitorowanie i kontrola dostępu uprzywilejowanego w czasie rzeczywistym. Systemy te umożliwiają śledzenie działań użytkowników, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi i umożliwia szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia. Systemy te posiadają zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania, takie jak multi-factor authentication (MFA) i zapewniają, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do krytycznych zasobów.

 • Zgodność z regulacjami i standardami

Systemy PAM pomagają organizacjom w spełnianiu wymagań regulacyjnych, takich jak dyrektywa NIS 2, jej implementacja na grunt Polski w postaci nowelizacji UKSC czy rozporządzenie DORA.

Wdrożenie takich systemów umożliwia ścisłe kontrolowanie i dokumentowanie działań uprzywilejowanych użytkowników, co jest często wymagane przez przepisy prawa. Dodatkowo, spełnianie standardów branżowych, takich jak np. ISO 27001 (o którym ostatnio pisaliśmy na naszym blogu (Norma ISO 27001 – Decydujący czynnik w wyborze firmy do współpracy z zakresu cyberbezpieczeństwa. – Grupa E), staje się prostsze dzięki możliwości automatycznego generowania raportów audytowych.

 • Zarządzanie i audytowanie działań uprzywilejowanych użytkowników

System PAM daje nam również możliwość dokładnego śledzenia aktywności uprzywilejowanych użytkowników.

Dzięki temu możliwe jest audytowanie działań i generowanie raportów, które mogą być używane do analizowania potencjalnych incydentów bezpieczeństwa oraz do celów zgodności z regulacjami. Systemy te pozwalają również na szybkie identyfikowanie i reagowanie na anomalie w zachowaniu użytkowników, co zwiększa poziom bezpieczeństwa organizacji.

Komponenty i funkcjonalności Systemów PAM:

 • Zarządzanie tożsamością i uwierzytelnianiem

Systemy PAM integrują zarządzanie tożsamością (Identity Management) z zaawansowanymi mechanizmami uwierzytelniania.

Umożliwia to precyzyjne kontrolowanie, kto ma dostęp do jakich zasobów, oraz zapewnia, że użytkownicy są odpowiednio uwierzytelniani przed uzyskaniem dostępu. Wykorzystanie nowoczesnych metod uwierzytelniania znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa.

 • Kontrola dostępu i uprawnień

Systemy PAM umożliwiają dokładne kontrolowanie uprawnień użytkowników.

Dzięki nim możliwe jest przyznawanie uprawnień na zasadzie najmniejszego uprzywilejowania (Least Privilege), co oznacza, że użytkownicy otrzymują tylko te uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Systemy tego typu umożliwiają również dynamiczne zarządzanie uprawnieniami, co pozwala na szybkie dostosowywanie poziomów dostępu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby organizacji.

 • Sesje uprzywilejowane i ich monitorowanie

Systemy PAM umożliwiają monitorowanie sesji uprzywilejowanych w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu administrator może śledzić działania użytkowników na żywo oraz nagrywać sesje, co umożliwia późniejsze przeglądanie i analizowanie działań. Monitorowanie sesji pozwala również na szybkie wykrywanie i reagowanie na różnego typu podejrzane aktywności, co znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa.

 • Rejestrowanie i raportowanie aktywności

Jednym z najważniejszych aspektów systemów PAM jest możliwość rejestrowania i raportowania wszystkich działań uprzywilejowanych użytkowników.

Systemy tego typu umożliwiają generowanie szczegółowych raportów, które mogą być używane do celów audytowych oraz do analizy incydentów bezpieczeństwa. Właśnie dzięki takim zaawansowanym mechanizmom raportowania, organizacje mogą łatwiej spełniać wymagania regulacyjne np. NIS 2 oraz poprawiać swoje procedury bezpieczeństwa.

 • Automatyzacja zarządzania hasłami

To kolejny bardzo ważny czynnik. Systemy PAM oferują zaawansowane funkcje zarządzania hasłami, które umożliwiają automatyzację procesu zmiany i przechowywania haseł uprzywilejowanych.

Dzięki temu możliwe jest regularne zmienianie haseł zgodnie z politykami bezpieczeństwa, co znacznie zmniejsza ryzyko ataku cybernetycznego. Automatyzacja zarządzania hasłami eliminuje również konieczność ręcznego zarządzania hasłami przez administratorów, co zwiększa efektywność i bezpieczeństwo całego procesu.

Wdrożenie systemów PAM w organizacji:

Wdrożenie systemów PAM w organizacji wymaga starannego planowania i realizacji, dlatego warto zlecić go doświadczonej firmie z branży IT.

 • Pierwszym krokiem jest ocena potrzeb i wymagań organizacji w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym.
 • Następnie, na podstawie zidentyfikowanych potrzeb, należy wybrać odpowiednie rozwiązanie PAM, które najlepiej spełnia te wymagania.
 • Kolejnym etapem jest integracja systemu PAM z istniejącymi systemami i infrastrukturą IT, co wymaga współpracy integratora z producentem systemu PAM oraz zespołem IT organizacji.

Wdrożenie systemów PAM jest skomplikowane i może wiązać się z wieloma trudnymi wyzwaniami, z którymi często organizacja może sobie nie poradzić, takimi jak zarządzanie potencjalnymi zmianami, szkolenie użytkowników oraz utrzymanie czy aktualizacje systemu. To kolejny czynnik przemawiający za tym, aby wdrożenie tego typu zlecić doświadczonej firmie.

Nasza firma – Grupa E posiada doświadczenie w postaci udokumentowanych wdrożeń systemów PAM i bardzo chętnie przeprowadzi dla Państwa bezpłatną konsultację dotycząca systemów tego typu oraz wielu innych.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć