• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Norma ISO 27001 – Decydujący czynnik w wyborze firmy do współpracy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Cyberzagrożenia stają się coraz bardziej złożone i powszechne, a ochrona poufnych informacji jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdej organizacji.

Dlatego organizacje na całym świecie inwestują w rozwiązania, które mają na celu podnieść poziom cyberbezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na to, że bezpieczeństwo danych jest również kwestią wpływającą na zaufanie klientów i partnerów biznesowych oraz czynnikiem wymaganym do spełnienia regulacji rządowych, typu dyrektywa NIS 2 lub rozporządzenie DORA.

Zazwyczaj organizacje decydują się skorzystanie z usług firmy zewnętrznej, która specjalizuje się w doradztwie i implementacji rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. W tym kontekście norma ISO 27001, uznawana na całym świecie, stanowi jeden z najważniejszych elementów zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmach, a co za tym idzie – przekłada się na jakość świadczonych usług.

Co to jest norma ISO 27001?

ISO 27001 to międzynarodowa norma standaryzująca Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Norma ta obejmuje szeroki zakres zagadnień, w tym polityki bezpieczeństwa, zarządzanie aktywami, kontrolę dostępu, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe czy zgodność z wymogami prawnymi i własnymi standardami.

Znaczenie certyfikatu ISO 27001:

Certyfikacja ISO 27001 przynosi wiele profitów po wdrożeniu.

Przede wszystkim, pozwala na formalne potwierdzenie, że organizacja przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji. Posiadanie certyfikatu ISO 27001, to też świetny czynnik marketingowy, ponieważ może on zwiększyć zaufanie klientów i partnerów biznesowych, co jest szczególnie ważne w branży, gdzie przetwarzanie danych jest kluczowym elementem działalności – czyli branży IT. Certyfikacja ta pomaga również w zarządzaniu ryzykiem, minimalizując prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, co rzutuje na firmę jako rzetelną, w kontekście spełnienia regulacji jak np. dyrektywa NIS 2 czy rozporządzenie DORA.

Proces certyfikacji ISO 27001:

Proces certyfikacji ISO 27001 jest złożony oraz bardzo kosztowny i składa się z kilku etapów.

  1. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy ryzyka, która identyfikuje potencjalne zagrożenia i ocenia ich wpływ na organizację.
  2. Następnie opracowywany jest plan zarządzania ryzykiem, który określa środki kontrolne mające na celu minimalizację tych zagrożeń.
  3. Kolejnym krokiem jest wdrożenie SZBI zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001.
  4. Po zakończeniu tego etapu organizacja przeprowadza audyt wewnętrzny, który pozwala ocenić skuteczność wdrożonych środków i przygotować się do audytu zewnętrznego.
  5. Ostatecznie, audyt zewnętrzny przeprowadzany przez niezależną jednostkę certyfikującą potwierdza zgodność z normą ISO 27001.

Teoretycznie to tylko 5 kroków, jednak cały proces może trwać miesiącami, ze względu na obszerność każdego z nich.

Dlaczego ISO 27001 jest kluczowym czynnikiem przy wyborze partnera w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Certyfikacja ISO 27001 stanowi kluczowy czynnik przy wyborze partnera do współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa z kilku powodów.

Po pierwsze, firma posiadająca certyfikat ISO 27001 jest postrzegana jako bardziej wiarygodna i godna zaufania. Zgodność z normą ISO 27001 świadczy o tym, że firma stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa, co jest bardzo ważne w obliczu rosnącej liczby cyberzagrożeń.

Po drugie, firma, która posiada certyfikat ISO 27001 może pomóc nam w spełnieniu wymagań regulacyjnych i przepisów prawnych dotyczących ochrony danych, takich jak dyrektywa NIS 2 czy rozporządzenie DORA, co jest szczególnie istotne w sektorach o wysokim stopniu regulacji, takich jak finanse, zdrowie czy administracja publiczna – czyli sektorach kluczowych.

Po trzecie, skorzystanie z usług firmy, która wdrożyła ISO 27001 może znacząco zredukować ryzyko związane z cyberatakami. Organizacje, które stosują tę normę, mają lepsze procedury zarządzania ryzykiem i są lepiej przygotowane na ewentualne incydenty. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji, firmy posiadające certyfikat ISO 27001 są w stanie szybciej i skuteczniej reagować, minimalizując negatywne skutki takich zdarzeń.

Słowem końca,

To właśnie dlatego przy wyborze odpowiedniego dostawcy usług cyberbezpieczeństwa, powinniśmy zwracać uwagę na to, czy firma posiada certyfikat ISO 27001. W przeciwnym razie, może się okazać, że jakość świadczonych usług może po prostu być na niskim poziomie.

Pamiętajmy, aby sprawdzić, czy firma posiada aktualny certyfikat ISO 27001 i czy jest on wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Nasza firma – Grupa E, świadczy usługi IT na najwyższym poziomie od 1996 roku oraz posiada aktualny certyfikat ISO 27001. Jeśli chcą Państwo poprawić jakość swojego cyberbezpieczeństwa, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji.

Wróć