• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Zastosowanie sztucznej inteligencji w celu poprawy cyberbezpieczeństwa na podstawie systemów SOAR.

Wieloletnie poszukiwania idealnego systemu, który mógłby emulować ludzką inteligencję, w ostatnich latach przyniosły owoc, za sprawą gwałtownego rozwoju AI.

Systemy SOAR to adaptacyjne i uczone maszynowo systemy kognitywne. Ich znaczenie i potencjał wzbudzają coraz większe zainteresowanie w różnych branżach, od medycyny po finanse, oferując kompleksową adaptację do posiadanego środowiska i zdolność do efektywnego uczenia się i podejmowania decyzji.

Wprowadzenie do Systemów SOAR

Systemy SOAR, będące skrótem od Security Orchestration, Automation, and Response, to krok naprzód w rozwoju sztucznej inteligencji. Ich architektura oparta na składnikach, jak planowanie, uczenie się czy decydowanie, otwiera nowe horyzonty, jeśli chodzi o sposób, w jaki systemy komputerowe podejmują decyzje i rozwiązują problemy.

Składają się z trzech głównych komponentów:

  • Orkiestracja bezpieczeństwa – automatyczna integracja danych z wielu źródeł, wzbogacona o kontekst bezpieczeństwa i modelująca przepływy pracy.
  • Automatyzacja zabezpieczeń – automatyzacja powtarzalnych czynności związanych z wykrywaniem zagrożeń.
  • Reakcja na zdarzenie –  zautomatyzowany proces segregacji, powstrzymywania i eliminacji zagrożeń.

Architektura systemów SOAR

W centrum Systemów SOAR znajduje się unikalna architektura, składająca się z elementów, takich jak planowanie, uczenie się i podejmowanie decyzji.

 To nie tylko zestaw funkcji, lecz raczej harmonijna symfonia, w której każdy składnik dopełnia pozostałe. Porównując je z innymi systemami sztucznej inteligencji, SOAR wyróżnia się swoją zdolnością do adaptacji do zmieniających się warunków oraz efektywnością w podejmowaniu złożonych decyzji.

Jest to bardzo ważne, ponieważ niedobór umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa, napięte budżety IT, wymogi dyrektywy NIS 2, ewolucja zagrożeń i potrzeba optymalizacji operacji bezpieczeństwa są głównymi powodami, dla których organizacje stawiają na wdrożenia SOAR.

Praktyczne przykłady zastosowań systemów SOAR

Systemy SOAR znajdują swoje zastosowanie w różnych dziedzinach, od medycyny po przemysł i finanse.

W medycynie, umożliwiają precyzyjną diagnozę chorób oraz prognozowanie wyników terapii.

W przemyśle, automatyzują procesy produkcyjne, a także optymalizują łańcuch dostaw, przynosząc oszczędności czasu i kosztów.

Natomiast w finansach, analizują rynek oraz prognozują trendy cenowe, wspomagając podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Cechą wspólną, którą można zastosować dla każdej branży, jest możliwość integracji SOAR z innymi narzędziami cyberbezpieczeństwa, pomoc w spełnieniu wymagań dyrektywy NIS 2 oraz ogólna poprawa cyberbezpieczeństwa.

SOAR poprawia kryteria sukcesu w każdym z tych obszarów – poprzez automatyzację – która notabene jest wiodącym trendem, jeżeli chodzi o inicjatywy poprawiające poziom cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

Zalety i wady systemów SOAR

Kompleksowa adaptacyjność systemów SOAR, pozwala im radzić sobie w skomplikowanych środowiskach, a umiejętność uczenia się sprawia, że stają się coraz bardziej wydajne w rozwiązywaniu problemów.

Niemniej jednak, nic nie jest idealne i istnieją też pewne wyzwania, takie jak wysokie wymagania sprzętowe lub skomplikowany proces wdrożenia, którym powinna zająć się doświadczona w tego typu pracach firma.

Wdrożenie SOAR to proces, na który należy odpowiednio przygotować. Instalacja SOAR obejmuje integrację już działających rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz kompleksowe testy środowiska.

Słowem końca,

Z racji tego, że rozwój technologiczny nieustannie poszerza woje horyzonty możliwości, potencjalne zastosowania SOAR, które dziś mogą wydawać się nierealne, jutro mogą stać się rzeczywistością.

Systemy SOAR to swego rodzaju przełom w dziedzinie sztucznej inteligencji, pod kątem poprawy cyberbezpieczeństwa. Choć istnieją pewne wyzwania związane z wdrożeniem, przyszłość Systemów SOAR jawi się jako obiecująca, otwierając przed nami drzwi do nowych, bardziej inteligentnych rozwiązań i lepiej zabezpieczonego środowiska informatycznego.

Firma Grupa E posiada doświadczony personel, który wie jak przeprowadzić wdrożenie tego typu systemów oraz własny, dedykowany produkt, który jest systemem SOAR. Jeśli planują Państwo zakup systemu tego typu dla swojej organizacji, bądź chcą przygotować się do dyrektywy NIS 2 – zapraszamy do bezpłatnej konsultacji.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć