• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Zastosowania spektroskopii UV-VIS

Spektroskopia UV-VIS to jedno z rutynowych badań wykorzystywanych w chemii analitycznej. Dzięki jego zastosowaniu można oznaczyć ilościowo różne związki, silnie sprzężone związki organiczne oraz makromolekuły biologiczne. Jest to niezwykle przydatne w badaniach struktury związków organicznych. Metodę tę stosuje się najczęściej, badając roztwory, ale zdaje ona również egzamin w przypadku ciał stałych i gazów. Dzięki jej zastosowaniu można dokładnie oznaczyć stężenie substancji w roztworze.


Czym jest spektroskopia UV-VIS?


Spektroskopia to metoda analityczna, która zajmuje się analizą widm powstających w wyniku oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią. Próbka poddawana badaniu selektywnie absorbuje promieniowanie, dzięki czemu można dokładnie oznaczyć ilościowo występujące w niej związki organiczne.


Spektroskopia UV-VIS to rodzaj takiego badania wykorzystujący promieniowanie elektromagnetyczne mieszczące się w zakresie światła widzialnego, bliskiego ultrafioletu i bliskiej podczerwieni (Ultraviolet – Visible Spectroscopy). Metoda ta wykorzystuje obszar widma promieniowania elektromagnetycznego od 200 nm do 1100 nm. Badania te wykonuje się za pomocą specjalnego urządzenia nazywanego spektrofotometrem UV-VIS. Absorbcja albo odbicie w zakresie widzialnym ma bezpośredni wpływ na widziany przez nas kolor badanych próbek. Prawo Lamberta-Beera mówi, że absorbancja roztworu jest wprost proporcjonalna do stężenia cząsteczek absorbujących w roztworze i długości ścieżki optycznej. Jeżeli więc zamierzamy określić stężenie absorbera w roztworze, możemy dla stałej długości ścieżki zastosować spektroskopię UV-VIS. Prawo to jest niezwykle przydatne przy charakteryzowaniu wielu związków organicznych. 


Czym charakteryzuje się spektrofotometr UV-VIS?


Przyrząd służący do wykonywania spektroskopii UV-VIS to spektrofotometr UV-VIS. Jego głównym zadaniem jest mierzenie intensywności światła, które przechodzi przez badaną próbkę i porównywanie jej z intensywnością światła padającego na nią. Składa się z pięciu podstawowych elementów: źródła światła, uchwytu na próbki, monochromatora, pryzmatu albo siatki dyfrakcyjnej, detektora oraz miernika. W naszym sklepie odnajdą Państwo nowoczesne spektrofotometry UV-VIS, które są wyposażone w profesjonalne oprogramowanie, dzięki któremu można wykorzystywać wiele zaawansowanych funkcji tego urządzenia. Oferowane przez nas urządzenia charakteryzują się stabilnością i wygodną konstrukcją zapewniającą najwyższy komfort pracy. 

Wróć