• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Zarządzanie danymi w chmurze – co i jak?

W praktyce dziś każda działalność gospodarcza ma do czynienia z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych, a odpowiednie zarządzanie nimi jest bardzo ważnym elementem strategii biznesowej. Z chwilą pojawienia się technologii chmury obliczeniowej, sposób, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają danymi, przeszedł dużą transformację.

Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, czym jest „zarządzanie danymi w chmurze”?

Jest to proces przechowywania, organizowania i zarządzania danymi przy użyciu infrastruktury chmurowej. Obejmuje on gromadzenie, zabezpieczanie i analizę danych w zdalnych serwerach, co zapewnia nam elastyczność, skalowalność i dostępność do danych z dowolnego miejsca.

Chmura dzisiaj stała się bardzo popularnym rozwiązaniem, które może zminimalizować koszty i zwiększyć wydajność.

Co możemy uzyskać dzięki zarządzaniu danymi w chmurze?

Aby podjąć pierwsze kroki w zrozumieniu znaczenia zarządzania danymi w chmurze, musimy spojrzeć na korzyści, jakie ta technologia może nam przynieść.

Jednymi z najistotniejszych zalet są elastyczność i skalowalność. Dzięki chmurze, przedsiębiorstwa mogą łatwo dostosowywać swoje potrzeby związane z przestrzenią dyskową do bieżących wymagań, bez konieczności inwestowania dużych środków pieniężnych w nową infrastrukturę sprzętową.

Następnym bardzo ważnym atutem jest dostępność z praktycznie dowolnego miejsca. Dzięki chmurze, dane są dostępne z praktycznie każdego miejsca na świecie, o każdej porze.

Optymalizacja kosztów to kolejny element, który skłania wiele firm do przeniesienia swoich danych do chmury. Zamiast inwestować w kosztowną infrastrukturę sprzętową i utrzymanie serwerowni, przedsiębiorstwa (w szczególności, małe) mogą korzystać z modelu płatności, który pozwala im płacić jedynie za faktycznie wykorzystywane zasoby.

Warto wspomnieć jeszcze o kwestii wydajności. Małym i średnim przedsiębiorstwom często nie opłaca się modernizacja infrastruktury sprzętowej, natomiast dzięki wydajnym rozwiązaniom chmurowym, mogą one również posiadać szybki i niezawodny dostęp do danych.

Jak to w życiu bywa, zawsze znajdą się jakieś wyzwania, w tym wypadku – wyzwania dotyczące zarządzaniem danymi w chmurze:

Zarządzanie danymi w chmurze stwarza przed przedsiębiorstwami pewne wymagania, nawet pomimo licznych zalet, jakie posiada ta technologia.

Jednym z głównych zmartwień jest bezpieczeństwo danych. Przeniesienie informacji do chmury, tak samo jak w przypadku magazynowania danych na fizycznych sprzęcie, wiąże się z koniecznością ich ochrony przed atakami cybernetycznymi, kradzieżą lub przypadkową utratą.

Kolejnym wyzwaniem jest konieczność dostosowania się do europejskich przepisów prawnych, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR bądź po polsku RODO), czy również popularna ostatnio dyrektywa NIS 2, o której często piszemy na naszym blogu. Przedsiębiorstwa muszą, więc dostosować swoje praktyki zarządzania danymi w chmurze do wymogów prawa europejskiego, co może wymagać pewnych zmian, jeśli chodzi o strategię i konieczność inwestycji w odpowiednie narzędzia.

Zarządzanie dużymi wolumenami danych też może być kwestią problematyczną, zwłaszcza w przypadku firm przechowujących ogromne ilości informacji. Konieczne wtedy staje się efektywne klasyfikowanie, przechowywanie i przetwarzanie danych, co z kolei może wymagać zaawansowanych narzędzi i strategii dostosowanych do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Nie należy również zapominać o tym, że integracja istniejących już systemów w danej firmie z rozwiązaniami chmurowymi, także jest bardzo ważnym aspektem zarządzania danymi. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji między nimi jest niezbędne dla płynności informatycznej przedsiębiorstwa, jednak czasem może okazać się skomplikowane z uwagi na zróżnicowanie i złożoność używanych systemów.

Na szczęście rozwiązaniem tych wszystkich potencjalnych kłopotów jest dobór słusznego rozwiązania oraz dopasowanie odpowiedniej strategii zarządzania danymi w chmurze.

Aby skutecznie zarządzać danymi w chmurze, każde przedsiębiorstwo powinno przyjąć odpowiednią strategię.

To, czy będziemy przechowywać dane w chmurze publicznej, prywatnej lub hybrydowej zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań każdej organizacji. Warto również zainwestować w narzędzia do backupu i odzyskiwania danych, aby zminimalizować ryzyko utraty informacji.

Dobór rozwiązania powinien odbywać się na podstawie wspomnianych wyżej potrzeb i wymagań. Na rynku istnieje wiele rozwiązań, które możemy wykorzystać do celów, które wymieniłem w powyższym artykule, jak np. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform czy IBM Cloud. Każda z tych platform oferuje różnorodne usługi, które mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb danego klienta, zaczynając od przechowywania danych po zaawansowane narzędzia analizy danych, czy sztuczną inteligencję.

Firma Grupa E w swojej ofercie posiada usługę dedykowaną małym i średnim przedsiębiorstwom w postaci stabilnego, bezpiecznego i pojemnego środowiska chmurowego postawionego na własnych zasobach. Dbanie o bezpieczeństwo informacji naszych klientów i partnerów biznesowych to priorytet naszej firmy, dlatego wszystkie nasze usługi świadczymy na podstawie certyfikatów ISO 27001:2017 oraz ISO 22301:2019.

Zapraszamy do kontaktu celem skonstruowania wyceny oraz bezpłatnego doradztwa!

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć