• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Szkolenia – niedoceniony element strategii cyberbezpieczeństwa

Polska bardzo mocno inwestuje w rozwiązania mające na celu zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym i prywatnym. Doskonałym przykładem tego są różne programy jak np. Cyberbezpieczny Samorząd lub Cyberbezpieczeństwo dla szpitali.

Organizacje bowiem, zdają sobie sprawę, że dobrze zabezpieczone środowisko informatyczne to podstawa, jeśli chodzi o ciągłość działania oraz szeroko pojętą stabilność biznesową.

Na rynku mamy ogromną pulę rozwiązań, w które możemy zainwestować, aby lepiej zabezpieczyć swoją organizację jak np. firewalle, systemy SIEM, rozwiązania XDR i wiele innych.

Moim zdaniem, w tym zalewie technologii zapominamy niestety o fundamencie, jakim niewątpliwie jest edukacja.

W tym artykule chciałbym odnieść się do tego, jak bardzo ważne w kontekście cyberbezpieczeństwa jest odpowiednie przeszkolenie personelu.

Cyberzagrożenia stale ewoluują, stwarzając potrzebę ciągłego dostosowywania się do nowych wyzwań, to właśnie dlatego szkolenia pracowników stanowią kluczowy element strategii zapobiegania incydentom cybernetycznym.

Rola szkoleń w zapobieganiu atakom cybernetycznym:

Bardzo dużo incydentów cybernetycznych wynika z ludzkich błędów, takich jak klikanie w podejrzane linki, czy otwieranie załączników z nieznanych źródeł. Poprzez regularne szkolenia pracowników można zwiększyć świadomość na temat potencjalnych zagrożeń oraz nauczyć ich rozpoznawania podejrzanych sytuacji.Szkolenia pozwalają organizacji na śledzenie aktualnych trendów i technik stosowanych przez cyberprzestępców. Pracownicy, którzy są regularnie szkoleni, są lepiej przygotowani do rozpoznawania nowych rodzajów ataków i reagowania na nie.

Warto wspomnieć, że regularne szkolenia nie tylko uczą pracowników technicznych aspektów związanych z IT i ogólnym cyberbezpieczeństwem, ale także rozwijają świadomość i samą kulturę cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu organizacje mogą stworzyć atmosferę, w której dbałość o bezpieczeństwo danych i systemów jest priorytetem dla każdego członka zespołu.

Weryfikacja skuteczności:

Dzięki regularnym szkoleniom mamy również doskonałą okazję do regularnego testowania i weryfikacji wiedzy pracowników na temat procedur bezpieczeństwa, na czym powinno zależeć każdej firmie. Skuteczność przeprowadzonych szkoleń możemy ocenić np. poprzez organizowanie testów i symulacji ataków, w obszarach, w których nasi pracownicy byli szkoleni.

Podsumowując mój artykuł, w kontekście rosnącego zagrożenia cybernetycznego, zalecamy, a wręcz nie możemy zapominać o roli, jaką odgrywa odpowiednie szkolenie personelu. Jak niejednokrotnie udowodniono, dzięki regularnym szkoleniom, dana firma lub organizacja może lepiej chronić swoje zasoby i dane przed atakami cybernetycznymi, co za tym idzie – minimalizując potencjalne straty oraz zachować zaufanie biznesowe klientów.

Raz jeszcze zachęcamy zatem wszystkie organizacje do inwestowania w szkolenia swojego personelu jako kluczowego elementu strategii cyberbezpieczeństwa. Doskonałą okazją do tego, aby skorzystać ze szkoleń IT, są programy rządowe jak Cyberbezpieczny Samorząd lub Cyberbezpieczeństwo dla szpitali, gdzie szkolenia dla personelu są kosztami kwalifikowanymi.

Misją firmy Grupa E jest szerzenie świadomości na temat bezpiecznego i stabilnego środowiska informatycznego, dlatego jeśli chcą Państwo uzyskać informację nt. szkoleń dla swojej organizacji – serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć