• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Systemy cyber decepcji – nietuzinkowa podejście do ochrony infrastruktury na przykładzie rozwiązania Threatwise.

Jedną z nowoczesnych metod ochrony cyberbezpieczeństwa, która zyskuje na popularności, jest cyber decepcja. Technika ta, chociaż nie jest nowa, w ostatnich latach została znacznie udoskonalona i zyskała szerokie zastosowanie w ochronie przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Warto się z nią zapoznać w kontekście dyrektywy NIS 2 oraz rozporządzenia DORA.

Co to jest cyber decepcja?

Cyber decepcja to cybernetyczne oszustwo, polegające na wprowadzaniu intruzów w błąd poprzez tworzenie fikcyjnych zasobów, które imitują prawdziwe systemy, dane i aplikacje. Celem tych działań jest zmylenie atakujących, wydłużenie czasu ich obecności w środowisku obronnym oraz uzyskanie cennych informacji na temat metod i celów ataków.

Historia cyber decepcji sięga lat 80. XX wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze tzw. honeypoty – pułapki mające na celu przyciąganie i identyfikowanie intruzów. Od tego czasu techniki te uległy znacznemu rozwojowi, obejmując nie tylko proste honeypoty, ale także zaawansowane sieci (honeynets) i tokeny (honeytokens).

Jak działają systemy cyber decepcji?

Architektura systemów cyber decepcji opiera się na trzech głównych komponentach:

  • wabikach,
  • mechanizmach wykrywania,
  • analizie i odpowiedzi na incydenty.

Wabiki, takie jak honeypoty, honeytokens i honeynets, są starannie zaprojektowanymi fałszywymi zasobami, które mają na celu przyciągnięcie uwagi intruzów.

  • Honeypoty to symulowane systemy komputerowe, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak prawdziwe serwery, bazy danych czy aplikacje.
  • Honeytokens to fałszywe dane lub zasoby, takie jak pliki, hasła czy klucze API, które, gdy są używane przez intruza, wywołują alerty.
  • Honeynets to całe sieci składające się z wielu honeypotów, które współpracują ze sobą, aby stworzyć bardziej złożone i realistyczne środowisko.

Mechanizmy wykrywania w systemach cyber decepcji opierają się na zaawansowanych technikach monitorowania i analizy ruchu sieciowego. Wykorzystując technologię analizy behawioralnej, systemy te są w stanie zidentyfikować podejrzane działania i ruchy, które mogą wskazywać na obecność intruza. W momencie wykrycia incydentu, systemy cyber decepcji automatycznie rejestrują wszelkie działania intruza, co pozwala na szczegółową analizę jego metod i celów.

Analiza i odpowiedź na incydenty to coś, co spina w jedną całość elementy systemów cyber decepcji. Zebrane dane pozwalają na lepsze zrozumienie taktyk, technik i procedur (TTP) stosowanych przez atakujących.

Korzyści z wykorzystania cyber decepcji:

Przede wszystkim, cyber decepcja umożliwia wykrywanie i neutralizowanie zaawansowanych zagrożeń, które mogą nie być wykryte przez tradycyjne systemy zabezpieczeń, takie jak firewalle czy systemy IDS/IPS w pakietach UTM. Dzięki symulowaniu realnych zasobów, wabiki są w stanie zwabić nawet najbardziej wyrafinowanych atakujących, co pozwala na wcześniejsze wykrycie i przeciwdziałanie zagrożeniom.

Kolejną istotną korzyścią jest zwiększenie skuteczności innych metod zabezpieczeń. Systemy cyber decepcji mogą działać komplementarnie do istniejących mechanizmów obronnych, takich jak systemy SIEM (Security Information and Event Management), platformy EDR (Endpoint Detection and Response) czy sondy NDR (Network Detection and Response). Wabiki mogą dostarczać cennych danych, które uzupełniają tradycyjne metody monitorowania i analizy, co sumarycznie zwiększa ogólną skuteczność ochrony.

Redukcja fałszywych alarmów jest kolejną ważną zaletą cyber decepcji. Tradycyjne systemy zabezpieczeń często generują dużą liczbę fałszywych alarmów, co może końcowo prowadzić do przeciążeń i obniżenia efektywności zespołów bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu cyber decepcji, alerty generowane przez wabiki są zazwyczaj bardziej precyzyjne i wiarygodne, co pozwala na skuteczniejsze zarządzanie incydentami.

Przykłady zastosowania w praktyce:

Systemy cyber decepcji znalazły szerokie zastosowanie w różnych sektorach – publicznym i prywatnym, a w tym m.in. zdrowotnym, finansowym czy energetycznym.

W sektorze zdrowotnym, placówki medyczne wykorzystują technologie cyber decepcji do ochrony wrażliwych danych pacjentów oraz krytycznych systemów informatycznych przed cyberatakami.

W sektorze finansowym, instytucje bankowe wykorzystują honeypoty do monitorowania i identyfikowania prób kradzieży danych i oszustw. Dzięki temu mogą szybko zareagować na zagrożenia i minimalizować straty finansowe.

W sektorze energetycznym, przedsiębiorstwa energetyczne stosują cyber decepcję do ochrony krytycznej infrastruktury, takiej jak sieci elektroenergetyczne i systemy zarządzania. Wabiki mogą np. symulować komponenty systemów technologicznych, co pozwali na wczesne wykrycie i neutralizację zagrożeń, zanim mogą one spowodować poważne uszkodzenia.

Sektor rządowy również korzysta z technik cyber decepcji, zwłaszcza w kontekście ochrony danych obywateli i zasobów rządowych. Agencje rządowe implementują honeypoty i honeynets w swoich sieciach, aby wykrywać próby infiltracji i kradzieży danych przez cyberprzestępców oraz obce wywiady.

Przyszłość cyber decepcji:

Przyszłość tej dziedziny rozwiązań zapowiada się obiecująco.

Jednym z głównych kierunków jest integracja cyber decepcji z innymi systemami zabezpieczeń, takimi jak SIEM i SOAR. Wykorzystanie AI (sztucznej inteligencji) i ML (uczenie maszynowe), na których oparte są tego typu rozwiązania, pozwala na bardziej zaawansowaną analizę danych i automatyzację procesów wykrywania i odpowiedzi na incydenty. Dzięki takim sposobom, systemy cyber decepcji stają się jeszcze bardziej skuteczne w obliczu nowych zagrożeń.

Innym kierunkiem rozwoju jest rosnące zastosowanie technologii chmurowych w kontekście cyber decepcji. Wraz z coraz większą migracją zasobów do chmury, firmy zaczynają implementować wabiki i mechanizmy wykrywania w swoich środowiskach chmurowych, co pozwala na lepszą ochronę danych i aplikacji przechowywanych w chmurze.

Przewiduje się, że w nadchodzących latach techniki cyber decepcji będą coraz szerzej stosowane w różnych branżach i sektorach, a ich rola w strategii obronnej organizacji będzie się systematycznie zwiększać.

Przyczynią się do tego, w moim mniemaniu surowe regulacje rządowe, takie jak dyrektywa NIS 2 oraz rozporządzenie DORA.

System Threatwise Cyber Deception marki Commvault:

W kontekście omówienia systemów cyber decepcji warto zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązanie Threatwise Cyber Deception, oferowane przez Commvault.

Technologia ta pozwala na efektywne przekierowywanie i wykrywanie zagrożeń poprzez zastosowanie niezróżnialnych wabików, które doskonale naśladują rzeczywiste zasoby IT, OT, sieciowe oraz kopie zapasowe.

Threatwise umożliwia szybkie wdrożenie autentycznych czujników zagrożeń, które działają jak prawdziwe zasoby, wabiąc i przekierowując atakujących na fałszywe cele. Dzięki temu atakujący są skłaniani do ujawnienia swoich zamiarów, a obrońcy otrzymują precyzyjne, natychmiastowe i wczesne powiadomienia o podejrzanych aktywnościach, eliminując jednocześnie problem fałszywych alarmów.

Rozwiązanie Threatwise charakteryzuje się także zdolnością do natychmiastowego skalowania, co pozwala na szybkie rozszerzenie ochrony na szeroki obszar powierzchni ataku. Dzięki zaawansowanemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji, użytkownicy otrzymują rekomendacje dotyczące inteligentnego rozmieszczania wabików, co dodatkowo zwiększa skuteczność ochrony.

Dodatkowo, Threatwise integruje się płynnie z kluczowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, co pozwala na przyspieszenie reakcji na incydenty i skuteczniejsze zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury IT.

Threatwise Cyber Deception od Commvault to doskonały przykład nowoczesnej technologii, która w pełni wykorzystuje potencjał cyber decepcji, zapewniając wszechstronną i skuteczną ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniem tego typu – zapraszamy do bezpłatnej konsultacji!

Wróć