• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Skuteczna ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci LAN – system NAC

W obecnej erze cyfrowej, gdzie sieci LAN stanowią ścisłą podstawę infrastruktury informatycznej większości organizacji, zagrożenia związane z nieuprawnionym dostępem są bardzo poważnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa danych. W odpowiedzi na te zagrożenia, firmy coraz częściej korzystają z rozwiązań, takich jak systemy Network Access Control (NAC).

W niniejszym artykule skupimy się na roli systemu NAC w skutecznej ochronie sieci LAN przed nieautoryzowanym dostępem. Warto także wspomnieć, że system NAC jest bardzo pomocny przy spełnieniu wymagań dyrektywy NIS 2.

Podstawy działania systemu

System NAC jest kompleksowym narzędziem służącym do zarządzania dostępem do sieci. Jego głównym celem jest zapewnienie kontroli nad urządzeniami i użytkownikami łączącymi się z siecią LAN.

Architektura systemu NAC składa się z poszczególnych komponentów, takich jak serwery autoryzacji, mechanizmy uwierzytelniania oraz systemy kontroli dostępu. Dzięki temu system NAC umożliwia skuteczną identyfikację i autoryzację urządzeń oraz użytkowników, zapewniając zgodność z politykami bezpieczeństwa i pomoc przy spełnieniu regulacji, takich jak dyrektywa NIS 2.

Dlaczego warto wdrożyć system NAC?

Przede wszystkim zapewnia on zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieci LAN, poprzez eliminację potencjalnych punktów ataku, a warto pamiętać, że to na tym poziomie sieci bardzo często dochodzi do ataków.

Ponadto system NAC umożliwia skuteczną kontrolę nad dostępem do sieci, co przekłada się na ograniczenie ryzyka nieautoryzowanego dostępu. System NAC ułatwia również zarządzanie i monitorowanie urządzeń w sieci, co z kolei wpływa pozytywnie na efektywność działania infrastruktury IT.

Etapy wdrożenia systemu NAC

Pierwszym z nich jest analiza potrzeb i ocena ryzyka związanych z nieautoryzowanym dostępem do sieci. Następnie, następuje wybór odpowiedniej platformy NAC (tj. producenta) oraz wdrożenie i konfiguracja systemu. Po przeprowadzeniu testów i wdrożeniu, niezbędne jest odpowiednie szkolenie personelu oraz utrzymanie systemu (np. w postaci wsparcia technicznego), aby zapewnić jego skuteczne działanie na dłuższą metę.

Najlepsze praktyki po wdrożeniu w zakresie ochrony sieci LAN przy użyciu systemu NAC

Aby zapewnić skuteczną i kompleksową ochronę sieci LAN przy użyciu systemu NAC, organizacje po wdrożeniu powinny przestrzegać kilku ważnych zasad.

  • regularne aktualizacje i audyty systemu,
  • dostosowanie polityki bezpieczeństwa do zmieniających się potrzeb,
  • współpraca z dostawcami i ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa.

Tylko w ten sposób można zagwarantować skuteczną ochronę sieci przed ewentualnymi zagrożeniami i ogólną sprawność działania systemu.

Nie należy również zapominać, że mimo licznych zalet, implementacja systemu NAC, w zależności od struktury danej organizacji, może napotkać pewne trudności.

  • integracja z istniejącymi systemami i infrastrukturą sieciową,
  • zarządzanie dużymi ilościami urządzeń
  • ograniczenia budżetowe

Mogą być kłopotliwe dla organizacji planujących wdrożenie systemu NAC. Niemniej jednak nie należy się zniechęcać – wybór odpowiedniej firmy, odpowiednie planowanie i zarządzanie skutecznie przezwyciężą te trudności.

Jeśli planują Państwo odpowiednie zabezpieczenie swojej sieci LAN, wdrożenie systemu NAC, bądź chcą przygotować się na nadchodzą dyrektywę NIS 2 – zapraszamy do bezpłatnej konsultacji, podczas której nasi specjaliści przygotują dla Państwa optymalną ścieżkę rozwoju.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć