• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Skuteczna ochrona danych dla każdej organizacji – System klasy DLP

Zarówno zagrożenia w świecie cyfrowym, jak i rządowe regulacje zmuszają przedsiębiorców oraz sektor publiczny do inwestycji w rozwiązania mające na celu ochronę danych. Z wielu względów, ochrona danych to priorytet i podstawowy element strategii związanej z bezpieczeństwem w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli i znaczeniu systemów klasy DLP w zapewnianiu skutecznej ochrony danych.

Wraz z rozwojem technologii, wzrasta również ilość danych przetwarzanych przez organizacje, a co za tym idzie – wzrasta również ryzyko wycieku informacji oraz naruszeń prywatności.

Jak wspomniałem na początku, coraz bardziej zaawansowane ataki cybernetyczne i coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawne dotyczących ochrony danych osobowych, skutkują koniecznością wdrożenia rozwiązań z zakresu ochrony danych.

Bardzo dobrą inwestycją w takie rozwiązanie jest system klasy DLP.

Czym jest system klasy DLP?

Systemy klasy DLP (Data Loss Prevention) to kompleksowe rozwiązanie, które zawiera w sobie narzędzia i procedury zaprojektowane w celu zapobiegania wyciekom danych, monitorowania przepływu informacji oraz identyfikacji i reakcji na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa danych.

Głównym celem systemów DLP jest zapewnienie, aby wrażliwe dane nie opuszczały organizacji ani nie trafiły w niepowołane ręce.

Jak ważna jest ochrona danych w kontekście przepisów prawnych?

Bardzo głośna w ostatnich miesiącach dyrektywa NIS 2, bliźniacza dyrektywa DORA, funkcjonujące już wiele lat RODO i wiele innych regulacji, nakładają na organizacje obowiązek skutecznej ochrony danych osobowych.

Naruszenie tych przepisów bądź niespełnienie wymagań w nich zawartych, może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. W tym kontekście systemy DLP stają się bardzo pomocnym rozwiązaniem w zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem prywatności.

Dlaczego organizacje powinny zabezpieczyć się przed wyciekiem danych?

Prócz wspomnianych wyżej konsekwencji prawno-finansowych, wycieki danych mogą prowadzić do utraty zaufania klientów, ogromnych strat finansowych oraz szkód dla reputacji i wizerunku.

Dzięki temu, że systemy klasy DLP umożliwiają organizacjom szybką identyfikację, monitorowanie i kontrolę przepływu danych, są one w stanie błyskawicznie zareagować na potencjalne zagrożenie i tym zapobiec wyciekowi danych.

Jak systemy DLP chronią poufne informacje?

Wrażliwe dane, takie jak informacje finansowe, dane osobowe czy tajemnice handlowe, wymagają szczególnej ochrony . W systemach DLP poufne informacje są chronione poprzez szereg zaawansowanych mechanizmów.

Systemy DLP wykorzystują zaawansowane algorytmy, dzięki którym odpowiednio identyfikują i klasyfikują dane, co pozwala im na precyzyjne określenie, które informacje są poufne i wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Następnie, dane te są szyfrowane, co uniemożliwia dostęp do nich nieupoważnionym osobom nawet w przypadku ich przechwycenia. Systemy DLP monitorują aktywność użytkowników w celu wykrycia podejrzanych zachowań i natychmiastowej reakcji w przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia.

Przykładowo system DLP potrafi identyfikować dane wrażliwe np. PESEL, REGON czy NIP. Dodatkowo może one wykorzystywać różnorodne metody, w zależności od celu, takie jak analiza słów kluczowych czy regularne wyrażenia, w celu skutecznego wykrywania i klasyfikowania poufnych informacji.

Zagrożenia mogą płynąć też z wnętrza organizacji. Pracownicy, nawet nieświadomie, mogą doprowadzić do wycieku wrażliwych danych. Nie należy się również oszukiwać – jeśli będziemy mieć pecha, może trafić się nam również złośliwy pracownik.

Czyste zyski z inwestycji w system klasy DLP!

  1. Zwiększenie zaufania klientów, którzy są coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych z wyciekiem danych, o których często się słyszy. Klienci, dostawcy, dystrybutorzy – oni wszyscy docenią bezpieczeństwo swoich danych.
  2. Minimalizacja ryzyka związanego z wystąpieniem incydentów bezpieczeństwa – przekłada się na zachowanie reputacji i wizerunku organizacji oraz uniknięcie konsekwencji prawnych i finansowych.
  3. Inwestycja w skuteczne rozwiązania ochrony danych, jakimi są systemy DLP staje się opłacalną decyzją biznesową, ponieważ pozwala oszczędzić koszty związane z konsekwencjami wycieku danych oraz utratą zaufania klientów. W wielkim skrócie, takie koszty zawsze są większe, aniżeli zakup takiego rozwiązania.

Kończąc tekst ogólnym podsumowaniem, dzięki inwestycji w system DLP, każda organizacja sektora publicznego lub prywatnego, niezależnie od swojej wielkości, bądź profilu działalności może spać spokojniej i skoncentrować się na efektywnym prowadzeniu swojej działalności.

Firma Grupa E specjalizuje się w implementacji rozwiązań klasy DLP i posiada wieloletnie, potwierdzone referencjami doświadczenie z tej dziedziny. Jeśli mają Państwo w planach zakup tego typu sytemu, zapraszamy do bezpłatnej konsultacji.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć