• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Segmentacja sieci – podstawy podstaw.

Jednym z najważniejszych elementów strategii cyberbezpieczeństwa jest segmentacja sieci. Mimo że temat ten nie jest nowy, to jego znaczenie wciąż rośnie, zwłaszcza w kontekście ciągle zmieniających się zagrożeń.

W moim artykule przyjrzymy się, czym jest segmentacja sieci, jakie korzyści przynosi i dlaczego w zasadzie każde przedsiębiorstwo powinno ją wdrożyć.

Czym jest segmentacja sieci?

Segmentacja sieci polega na podziale jednej, dużej sieci komputerowej na mniejsze, odseparowane segmenty.

Każdy segment może mieć określone funkcje, poziomy dostępu i zabezpieczenia, co pozwala nam na lepszą kontrolę i zarządzanie ruchem sieciowym. Segmentacja może być realizowana na różne sposoby, w np. poprzez użycie klasycznych VLAN-ów (Virtual Local Area Networks), segmentacji fizycznej czy bardziej zaawansowanych metod, takich jak mikrosegmentacja.

Poniżej wyjaśnimy 7 najważniejszych powodów, dlaczego warto zrobić segmentację sieci.

1. Zwiększenie bezpieczeństwa

Segmentacja sieci znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Gdy sieć jest podzielona na mniejsze segmenty, każdy segment może być chroniony indywidualnie, co utrudnia potencjalnym intruzom przemieszczanie się po całej sieci w przypadku naruszenia zabezpieczeń. Dzięki temu możemy ograniczyć zasięg potencjalnych ataków i minimalizować szkody.

Na przykładzie – segmentując sieć na strefy, takie jak strefa produkcyjna, strefa administracyjna czy strefa gości, przedsiębiorstwo może zabezpieczyć wrażliwe dane przed nieautoryzowanym dostępem.

2. Lepsze zarządzanie ruchem sieciowym

Podział sieci na mniejsze segmenty pozwala na bardziej efektywne zarządzanie ruchem sieciowym.

Każdy segment może mieć przypisane specyficzne polityki zarządzania ruchem, co ułatwia monitorowanie i kontrolowanie przepływu danych. Możemy skonfigurować segmenty tak, aby priorytetowo traktowały ruch krytyczny dla działalności biznesowej, jednocześnie ograniczając mniej na ten moment istotny ruch. Sumarycznie prowadzi do zwiększenia wydajności i stabilności sieci.

3. Ograniczenie ryzyka wewnętrznego

Wewnętrzne zagrożenia, takie jak nieautoryzowany dostęp lub działania złośliwych pracowników, są jednym z potencjalnych ryzyk dla przedsiębiorstwa.

Segmentacja sieci pomaga w zarządzaniu tym ryzykiem poprzez kontrolę dostępu do poszczególnych segmentów. Pracownicy mają dostęp tylko do tych zasobów, które są niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

Przykładowo pracownicy działu finansowego mogą mieć dostęp tylko do segmentu sieci zawierającego aplikacje czy dane finansowe, co ogranicza ryzyko nieautoryzowanego dostępu do innych części sieci np. z poufnymi dokumentami.

4. Zgodność z regulacjami i standardami

Wiele branż podlega ścisłym regulacjom dotyczącym ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Segmentacja sieci jest często jednym z wymogów lub zalecanych praktyk. Przykładem jest oczywiście RODO, ale również dyrektywa NIS 2 oraz rozporządzenie DORA. Wdrożenie segmentacji pomaga przedsiębiorstwom w spełnianiu ich wymogów oraz w udokumentowaniu zgodności podczas audytów. Dzięki segmentacji możemy zapewnić, że dane klientów są przechowywane i przetwarzane w dedykowanych, dobrze zabezpieczonych segmentach, co jest wymagane w kontekście przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

5. Szybsze wykrywanie i reagowanie na incydenty

Segmentacja sieci umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne działania naprawcze w przypadku incydentu bezpieczeństwa, co również jest bardzo istotne w kontekście dyrektywy NIS 2 i rozporządzenia DORA.

Dzięki podziałowi sieci na mniejsze segmenty, administrator może szybciej zidentyfikować źródło problemu i odizolować zagrożony segment, co końcowo minimalizuje potencjalne straty i pozwala na szybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania sieci.

Jeśli wykryjemy złośliwą aktywność w segmencie użytkowników zdalnych, można szybko odciąć ten segment od reszty sieci, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się zagrożenia.

6. Optymalizacja zasobów i wydajności

Segmentacja sieci pozwala na optymalizację zasobów i poprawę wydajności sieci.

Podział na segmenty umożliwia lepsze zarządzanie zasobami sieciowymi, takimi jak przepustowość, moc obliczeniowa i pamięć. Każdy segment może być skonfigurowany z uwzględnieniem specyficznych potrzeb aplikacji i usług, przez co uzyskamy bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

W praktyce oznacza to, że segmentacja może pomóc w unikaniu przeciążeń sieci np. w godzinach szczytu poprzez odpowiednie przydzielenie zasobów do krytycznych segmentów.

7. Poprawa skalowalności

Segmentacja sieci wspiera skalowalność infrastruktury IT.

Podział na segmenty umożliwia łatwiejsze dodawanie nowych urządzeń i usług bez konieczności przebudowy całej sieci. Każdy segment może być rozbudowywany niezależnie.

Jeśli przedsiębiorstwo planuje wdrożenie nowego systemu, może stworzyć dedykowany segment, który zostanie skonfigurowany i zabezpieczony zgodnie z wymaganiami tego systemu, bez wpływu na resztę sieci.

Jak wdrożyć segmentację sieci?

Pierwszym krokiem w procesie wdrażania segmentacji sieci jest dokładna analiza potrzeb przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby zrozumieć strukturę organizacji, jej procesów biznesowych oraz przepływów danych. Na tej podstawie możemy zidentyfikować, które segmenty sieci są niezbędne i jakie funkcje powinny spełniać.

Na podstawie analizy potrzeb, należy zaprojektować architekturę sieci, uwzględniając podział na odpowiednie segmenty. Każdy segment powinien być odpowiednio zabezpieczony, z określonymi politykami dostępu i kontrolami bezpieczeństwa. Ważne jest także uwzględnienie przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa i możliwość elastycznej modyfikacji struktury sieci.

Istnieje wiele popularnych narzędzi i technologii wspierających segmentację sieci, takich jak UTM, systemy NAC czy wirtualne sieci lokalne (VLAN). Wybór odpowiednich narzędzi jest uzależniony od specyfiki przedsiębiorstwa oraz jego wymagań bezpieczeństwa.

Po zaprojektowaniu architektury i wyborze narzędzi czas na etap implementacji. Musimy przeprowadzić dokładne testy, aby upewnić się, że segmentacja działa zgodnie z założeniami i nie powoduje problemów z dostępnością usług.

Testowanie powinno obejmować zarówno testy funkcjonalne, jak i testy penetracyjne, które pomogą zidentyfikować ewentualne luki w zabezpieczeniach.

Segmentacja sieci to nie jest jednorazowy projekt, ale proces wymagający ciągłego monitorowania i utrzymania, dlatego warto zlecić to zaprawionej w bojach firmie.

Nasza firma – Grupa E, posiada wieloletnie doświadczenie w temacie segmentacji sieci poparte setkami referencji. Jeśli są Państwo zainteresowani tego typu usługą, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć