• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Rozporządzenie DORA – konieczność inwestycji w rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa dla sektora finansowego.

Sektor finansowy w bieżącym roku będzie musiał zmierzyć się z dużym wyzwaniem, jakim jest zwiększenie swojego poziomu cyberbezpieczeństwa, ze względu na konieczność spełnienia wymagań rozporządzenia DORA, które w swoich założeniach jest niemal bliźniaczo podobne do bogato omawianej w tym roku dyrektywy NIS 2.

Nie dawno pojawił się projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego”, który jednocześnie jest projektem, który ma za zadanie zaimplementować rozporządzenie DORA na grunt polski.

Tak jak każdy inna gałąź gospodarki, sektor finansowy również stoi w obliczu coraz większego zagrożenia związanego z cyberprzestępczością. Banki, instytucje finansowe, ubezpieczalnie oraz inne podmioty tego sektora są stale narażone na różnorodne ataki, które mogą prowadzić do ogromnych strat finansowych, utraty danych oraz zaufania klientów.

W niniejszym artykule przyjrzę się specyficznym zagrożeniom, jakie stoją przed instytucjami finansowymi.

Najważniejszym zagrożeniem dla instytucji finansowych jest atak na bankowość internetową. Cóż dla banku może być bardziej strasznego, aniżeli utrata pieniędzy swoich klientów? Wraz z rozwojem technologii, z biegiem lat, bankowość internetowa stała się niezwykle popularna, zapewniając klientom wygodny dostęp do swoich kont oraz usług finansowych. Jednakże wraz z tą wygodą pojawiają się również nowe zagrożenia.

Najpowszechniejsze są ataki typu phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji, poprzez podszywanie się pod zaufane instytucje finansowe. Przestępcy wykorzystują różnorodne metody, takie jak fałszywe strony internetowe czy e-maile, aby zdobyć dane logowania lub inne wrażliwe informacje od klientów. Równie często można dostrzec ataki typu ransomware, które blokują dostęp do systemów lub danych instytucji finansowej, żądając okupu w zamian za ich odblokowanie, są coraz bardziej powszechne.

Aby skutecznie zapobiegać atakom na bankowość internetową, instytucje finansowe muszą inwestować w zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa, takie jak systemy wykrywania intruzów, filtry antyspamowe oraz regularne szkolenia dla personelu i klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa – właśnie po to powstało rozporządzenie DORA. Konieczne jest także stosowanie autoryzacji dwuetapowej oraz monitorowanie aktywności klientów w celu wykrywania podejrzanych aktywności.

Świetnym sposobem na zabezpieczenie swojej organizacji są systemy typu SIEM/XDR. Firma Grupa E specjalizuje się w wdrażaniu tego typu systemów oraz posiada własny, dedykowany produkt będący kompleksową platformą cyberbezpieczeństwa, która jest jednocześnie systemem SIEM oraz XDR – Secure All.

Oprócz ataków na bankowość internetową, instytucje finansowe muszą również bronić się przed ogólnymi atakami na swoją infrastrukturę. W ostatnich latach obserwowaliśmy wzrost liczby ataków typu DDoS, które mają na celu sparaliżowanie systemów finansowych poprzez przeładowanie ich ruchem sieciowym. Ponadto ataki na systemy płatności, jak również kradzież tożsamości klientów, stanowią poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego. Za wycieki danych, grożą bowiem ogromne kary finansowe oraz admistracyjne, dochodzi jeszcze aspekt psychologiczny w postaci utraty reputacji firmy, która dopuściła do wycieku.

To wszystko powoduje, że instytucje finansowe, w zależności od swojej wielkości, muszą inwestować w wysokowydajne systemy zapobiegania atakom, takie jak zapory sieciowe, systemy detekcji i reakcji na incydenty czy systemy do analizy logów (jak system Secure All, o którym wspomniałem wyżej). Sensowną i często wybieraną opcją jest również usługa SOC, czyli Security Operations Center, dzięki której dana instytucja może przekazać zadania z zakresu bezpieczeństwa informatycznego dla zewnętrznej firmy składającej się specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa – firma Grupa E również świadczy tego typu usługę.

Inwestycje w strategie cyberbezpieczeństwa niosą ze sobą potencjał nie tylko zwiększenia ochrony interesów instytucji, ale także danych klientów i poprawy komfortu korzystania z usług finansowych. Prowadzi to zwiększenia zaufania ze strony klientów, ponieważ dzięki skutecznym rozwiązaniom zapobiegającym atakom cybernetycznym, mogą cieszyć się większym poczuciem bezpieczeństwa podczas wykonywania transakcji online.

Rozwój i inwestycje w technologie obronne przyczyniają się do tworzenia nowych możliwości biznesowych oraz wzrostu konkurencyjności sektora finansowego. Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa stanowią atut dla instytucji finansowych, przyciągając nowych klientów i umacniając ich pozycję na rynku oraz budują reputacje firmy.

Wniosek jest jasny,

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest priorytetem dla sektora finansowego na najbliższe lata, które wymaga ciągłego inwestowania w nowoczesne rozwiązania i strategie, ze względu na zwiększoną ilość ataków i restrykcyjne regulacje.

Instytucje finansowe muszą działać proaktywnie, identyfikując i eliminując potencjalne zagrożenia, aby chronić swoje systemy, dane klientów oraz zaufanie społeczne, a jednocześnie pamiętać, aby zachować równowagę między zapewnieniem bezpieczeństwa a zachowaniem wygody i dostępności usług finansowych dla wszystkich klientów.

Jeśli chcą Państwo odpowiednio zabezpieczyć swoją firmę, aby zrealizować rozporządzenie DORA – zapraszamy do kontaktu, celem uzyskania bezpłatnej konsultacji.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć