• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Polityka haseł – 7 najważniejszych zasad bezpiecznych haseł.

Budowa domu zaczyna się od fundamentów, tak samo jak bezpieczeństwo użytkownika w sieci. Hasło jest tym fundamentem. Wielu użytkowników internetu nadal bagatelizuje znaczenie silnych haseł oraz odpowiedniej polityki ich zarządzania. Znaczna część z nich nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to ważne. W związku z tym coraz częstsze są przypadki naruszeń bezpieczeństwa i kradzieży tożsamości.

W tym artykule omówimy 7 najważniejszych zasad tworzenia i utrzymywania bezpiecznej polityki haseł.

1. Długość i złożoność

Podstawową zasadą tworzenia bezpiecznych haseł jest ich długość i złożoność. Badania i rzeczywistość wskazują, że im dłuższe i bardziej złożone hasło, tym trudniej je złamać. Zaleca się stosowanie haseł składających się z co najmniej 12 znaków, zawierających kombinację wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

Długa i złożona kombinacja znaków utrudnia atakującym wykorzystanie metod prób i błędów oraz skutecznie zapobiega łamaniu haseł za pomocą narzędzi zawierających popularne kombinacje znaków.

2. Unikaj łatwych do odgadnięcia kombinacji

Należy unikać oczywistych lub łatwo dostępnych kombinacji znaków w hasłach, takich jak klasyczne sekwencje numeryczne (np. „123456”), ustawienie klawiatury (np. „qwerty”) czy nawet samo słowo „password”.

Tak, do dziś ludzie to stosują.

Atakujący często wykorzystują takie proste kombinacje, aby łatwo złamać hasło. Używanie unikalnych kombinacji znaków, które nie są powiązane z naszymi danymi osobowymi czy popularnymi frazami, znacząco zwiększa bezpieczeństwo hasła.

Dzięki takiemu podejściu, nasze hasło staje się mniej podatne na ataki oparte na zgadywaniu czy użyciu powszechnie znanych sekwencji znaków.

3. Unikalność haseł

Każde konto powinno mieć unikalne hasło. Używanie tego samego hasła do wielu kont tworzy ryzyko, że w przypadku złamania jednego hasła, wszystkie inne będą narażone na atak. Istnieją narzędzia, które umożliwiają generowanie i przechowywanie unikalnych haseł dla każdego konta, co znacznie ułatwia ich zarządzanie.

4. Regularna zmiana hasła

Regularna zmiana hasła jest jednym z najważniejszych czynników dla bezpieczeństwa konta. Nawet najbezpieczniejsze hasło może zostać złamane w czasie, dlatego zaleca się zmianę haseł co najmniej raz na kilka miesięcy, szczególnie w przypadku kont o dużej wrażliwości, takich jak konta bankowe czy pocztowe.

Regularne zmiany haseł eliminują ryzyko wykorzystania starych haseł, które mogłyby być przechowywane przez potencjalnych hakerów.

5. Wykorzystanie menedżera haseł

Menedżery haseł są narzędziami, które pomagają w bezpiecznym przechowywaniu i generowaniu haseł. Korzystanie z takiego narzędzia pozwala na używanie silnych, unikalnych haseł bez konieczności zapamiętywania ich wszystkich. Dobre menedżery haseł oferują także funkcje automatycznego wypełniania formularzy logowania, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania.

6. Wielopoziomowa weryfikacja tożsamości

Wiele usług internetowych oferuje opcje wielopoziomowej weryfikacji tożsamości, takiej, jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Ta dodatkowa warstwa ochrony znacząco zwiększa bezpieczeństwo konta, nawet jeśli hasło zostanie skompromitowane.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe wymaga podania dodatkowego kodu autoryzacyjnego, zazwyczaj wysyłanego na telefon komórkowy lub generowanego przez aplikację autoryzacyjną, co utrudnia atakującym dostęp do konta nawet w przypadku skutecznego złamania hasła.

7. Monitorowanie aktywności konta

Regularne monitorowanie aktywności konta pomaga w szybkim wykryciu nieautoryzowanych działań. W przypadku podejrzanych aktywności należy natychmiast zmienić hasło i skontaktować się z obsługą klienta.

Opcje monitorowania aktywności konta często są dostępne w panelach zarządzania kontem użytkownika i mogą obejmować funkcje, takie jak logi logowania, powiadomienia o nieudanych próbach logowania czy informacje o lokalizacji logowania.

Słowem podsumowania,

Bezpieczna polityka haseł jest niezbędna dla ochrony danych osobowych i uniknięcia kradzieży tożsamości i może uchronić od przykrych konsekwencji. Praktyki, takie jak stosowanie silnych, unikalnych haseł, regularna zmiana haseł oraz wykorzystanie dodatkowych zabezpieczeń, jak wielopoziomowa weryfikacja tożsamości, są kluczowe w utrzymaniu bezpieczeństwa w sieci.

Pamiętajmy, że dbając o nasze hasła, dbamy o nasze bezpieczeństwo online.

Wróć