• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Zarządzanie bezpieczeństwem

System zarządzania bezpieczeństwem sieci

Indywidualnie zaprojektowany system zapewniający funkcjonalność sieci klienta przy wykorzystywaniu narzędzi monitorujących parametry jej działania, sprawne usuwanie awarii oraz efektywne wykonywanie prac rekonfigurujących, czy też aktualizacje oprogramowań urządzeń sieciowych.

Ochrona sieci:

Ochrona urządzeń sieciowych:

System zarządzania usługami sieciowymi

Ochrona usług sieciowych

System zarządzania użytkownikiem i uprawnieniem

Jest to system umożliwiający wdrożenie procedur bezpieczeństwa określający zakres dostępu użytkowników sieci do zasobów informatycznych firmy oraz pozwalający określić na jakich zasadach dostęp ma zostać udzielony.

Identyfikacja Użytkownika

Zabezpieczenie stacji roboczych przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich: