• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Druga linia wsparcia

Grupa wsparcia zaangażowana w rozwiązywanie incydentów oraz badanie i diagnozowanie problemów, dedykowana do pomocy informatykom i innym osobom technicznym, które nie są w stanie rozwiązać wybranego problemu samodzielnie.

Celem uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu – https://www.grupae.pl/kontakt