• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Outsourcing IT oraz pozostałe usługi wsparcia i utrzymania ruchu

Bazując na wieloletnich doświadczeniach przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem ciągłości działania systemów informatycznych oferujemy Państwu usługi wsparcia na zasadach zewnętrznej komórki obsługi IT. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że każda firma czy organizacja ma swoje cele a dział informatyczny ma wspierać proces dążenia do realizacji tych celów. Niezmiernie istotnym faktem jest to, żeby firma mogła poświęcić maksymalne skupienie wyłącznie na swojej działalności podstawowej. Od wielu lat usługi wsparcia zewnętrznego cieszą się popularnością ponieważ pozwalają zdecydowanie obniżyć koszty utrzymania działów oraz zapewniają dostęp do kwalifikowanego zespołu który posiada niezbędny zasób kompetencji umożliwiający rzeczywiste wsparcie i rozwiązanie codziennych problemów lub wdrożenia optymalizacji, które wpłyną na osiąganie lepszych wyników organizacji.

Współpracując z klientami z różnych branż mamy szereg doświadczeń i gotowych rozwiązań do zastosowania również w Państwa organizacji. W zakresie modelów obsługi proponujemy elastyczne warunki współpracy na zasadach wsparcia istniejącego działu IT, całkowite przejęcie obowiązków działu informatycznego lub wąskie specjalizacje w zakresie obsługi części Państwa systemów. Możemy również zaoferować niestandardowe usługi wsparcia przy migracji lub czasowego wsparcia Państwa działu IT podczas wdrożeń o większej skali i zapotrzebowania na personel informatyczny.

Przy rozpoczęciu współpracy zawsze wykonujemy audyt startowy z inwentaryzacją Państwa środowisk zarówno fizycznych jak i systemowych i aplikacyjnych. Na bazie zebranych informacji przygotowujemy raport podsumowujący z opisem ryzyk oraz sposobami ich ograniczenia. Podczas raportu przygotowujemy również propozycję modeli współpracy.

Na podstawie raportu z audytu raz wzajemnych ustaleń przygotujemy dla Państwa plan działań z harmonogramem realizacji. W zakresie przetwarzania danych oraz danych osobowych zawieramy z Państwem umowy o zachowaniu poufności oraz umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych (RODO).

W zakresie dalszej obsługi udostępniamy Państwu system Service Desk lub możemy realizować usługi w ramach wdrożonego w Państwa organizacji systemowi wsparcia.

Zdecydowaną wartością odróżniająca nas od szerokiej oferty firm konkurencyjnych jest fakt, że w ramach usług wsparcia IT możemy zaoferować również Państwu usługi utrzymania innych systemów teleinformatycznych w Państwa firmie. Przykładem jest obsługa i serwis instalacji alarmowych, systemów kontroli dostępu, telewizji przemysłowej / monitoringu CCTV, serwis urządzeń elektrycznych czy usługi pomiarowe instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych.

W zakresie obsługi, dysponujemy kadrą kilkunastu techników oraz inżynierów o różnych specjalnościach branżowych. GRUPA E realizuje usługi zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz w zakresie zarządzania środowiskiem ISO 14001. Jesteśmy w trakcie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001

Korzyści ze współpracy w zakresie outsourcingu IT i teletechniki

Chcesz otrzymać więcej informacji lub szukasz rozwiązania dla siebie skontaktuj się z nami:


tel. + 48 604 246 094