• Grupa E Facebook
 • Grupa E Linkedin

Ochrona aplikacji webowych – WAF (Web Application Firewall)

Praktycznie każdy aspekt naszego życia przeniósł się do przestrzeni internetowej. Od bankowości po zakupy i komunikację, wiele działań dokonuje się teraz za pośrednictwem aplikacji webowych. Jednakże wraz z tą cyfrową transformacją wzrasta również liczba ataków oraz prób zagrożenia bezpieczeństwu naszych danych w sieci.

W tej sytuacji pomocną bronią może być tzw. Web Application Firewall, inaczej znany jako WAF.

Czym jest WAF i jak działa?

Web Application Firewall (WAF) jest narzędziem służącym do zabezpieczania aplikacji sieciowych. Dzięki WAF, który działa na warstwie 7 modelu OSI, możliwe jest monitorowanie oraz filtrowanie ruchu HTTP między aplikacją a internetem.

WAF pełni rolę filtra, wykrywając i blokując ataki jeszcze przed dotarciem do aplikacji. Zazwyczaj może skutecznie zabezpieczyć przed zagrożeniami, takimi jak SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Directory Traversal czy Command Injection.

WAF dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów, potrafi również wykrywać i blokować ataki zgodne z listą OWASP Top 10, czyli najczęściej występujące zagrożenia dla aplikacji.

WAF potrafi nie tylko blokuje ataki, lecz także śledzi cały ruch sieciowy, umożliwiając szybką reakcję na potencjalne zagrożenia – można powiedzieć, że posiada on funkcję monitorowania ruchu sieciowego.

Rodzaje WAF:

 • WAF bazujący na regułach – ten typ WAF opiera się na zestawie wcześniej zdefiniowanych reguł, które służą do identyfikacji ataków. Jest to efektywne, jeśli znamy potencjalne zagrożenia.
 • WAF oparty na zachowaniu (behavioural-based) – innowacyjne podejście, w którym WAF uczy się na podstawie zachowań aplikacji. Jest to bardziej elastyczne rozwiązanie, zdolne reagować na nowe rodzaje ataków.
 • WAF jako usługa (WAF as a Service) – coraz bardziej popularna opcja, gdzie WAF jest oferowany jako usługa w chmurze. Zapewnia to dostęp do usługi bez konieczności inwestowania w infrastrukturę.

Techniczny schemat działania:

Web Application Firewall działa jako bariera pomiędzy aplikacją a internetem. Podczas gdy serwer proxy chroni tożsamość komputera klienckiego poprzez działanie jako pośrednik, WAF działa jako reverse-proxy, zabezpieczając tożsamość serwera przed ujawnieniem przez klientów.

Może być wdrożony jako oddzielne urządzenie sprzętowe, wtyczka na serwerze webowym lub w chmurze. Przechwytuje żądania HTTP i analizuje je przed dotarciem do serwera WWW. Reguły analizują żądania GET i POST w poszukiwaniu potencjalnie złośliwego ruchu.

Działanie systemu WAF opiera się zazwyczaj na jednym z trzech modeli:

 • Blacklist lub Negative Security Model – wykorzystuje sygnatury do ochrony witryny przed znanymi atakami, które mogą korzystać z podatności aplikacji internetowej.
 • Whitelist lub Positive Security Model – wykorzystuje sygnatury oraz logikę, aby zezwolić na ruch tylko wtedy, gdy spełnione są określone kryteria, na przykład zezwala tylko na żądania HTTP GET z określonego adresu URL i blokuje wszystko inne.
 • Hybrid Security Model – łączy możliwości obu powyższych podejść.

Rodzaje wdrożenia:

 • Network-based WAF – oparty na dedykowanym sprzęcie, minimalizuje opóźnienia, ale wymaga zasobów.
 • Host-based WAF – zintegrowany z serwerem, oferuje możliwość dostosowania, ale wymaga czasu na wdrożenie.
 • Cloud-based WAF – proste i ekonomiczne wdrożenie, ale pełna odpowiedzialność za system jest przenoszona na usługodawcę chmury obliczeniowej.

Na co zwrócić uwagę w konfiguracji WAF?

 • Reguły filtrujące – stworzenie kluczowej listy reguł filtrujących, rygorystycznej, ale unikającej blokowania legalnego ruchu.
 • Tryb monitorowania i blokowania – konfiguracja dostosowana do potrzeb aplikacji.
 • Regularne aktualizacje – istotne dla zapewnienia ochrony przed nowymi zagrożeniami.

WAF stale ewoluuje, wprowadzając nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, dla bardziej skutecznej ochrony.

Dodatkowym atutem tego typu systemów jest możliwość integracji z innymi narzędziami i systemami, np. systemem SIEM lub SOAR. Integracja pozwala na lepsze zarządzanie incydentami i szybszą reakcję na ataki, zwiększając skuteczność bezpieczeństwa. Dzięki integracji z systemem SOAR, WAF może skupić się na automatyzacji, reagując natychmiast na ataki bez konieczności interwencji człowieka.

Firma Grupa E specjalizuje się w implementacji rozwiązań klasy Web Application Firewall i posiada wieloletnie, potwierdzone referencjami doświadczenie z tej dziedziny. Jeśli mają Państwo w planach zakup tego typu sytemu, zapraszamy do bezpłatnej konsultacji.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć