• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Ocena ryzyka cybernetycznego, czyli jak zapobiegać i reagować na zagrożenia w sieci?

W obecnych czasach, kiedy technologie cyfrowe stały się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu, zagrożenia cybernetyczne stają się coraz bardziej powszechne i zaawansowane. Aby skutecznie chronić się przed tymi zagrożeniami, musimy przeprowadzać regularną ocenę ryzyka cybernetycznego oraz stosować strategie zapobiegania i reagowania na cyberatak.

W poniższym artykule moim zadaniem będzie wyjaśnienie tego, czym jest pojęcie ryzyka cybernetycznego, a następnie przedstawienie strategii zapobiegania i reagowania na zagrożenia cybernetyczne oraz omówienie procesu oceny ryzyka cybernetycznego w dzisiejszym świecie.

Czym jest „ryzyko cybernetyczne”?

W mojej opinii ryzyko cybernetyczne odnosi się do potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji oraz ogólnej infrastruktury IT, wynikających z działań osób lub grup, które wykorzystują technologie cyfrowe w celu spowodowania szkód lub naruszenia prywatności. Może to obejmować różnego rodzaju ataki, takie jak włamania do systemów komputerowych, kradzież danych, ataki hakerskie, phishing, malware, ransomware i wiele innych.

To wszystko może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, których każdy chciały uniknąć, takich jak utrata poufnych danych, szkody finansowe, zakłócenia działania infrastruktury krytycznej, a nawet naruszenie integralności i bezpieczeństwa jednostek lub organizacji.

Dlatego aby uniknąć takich sytuacji, należy prowadzić działania prewencyjne, którą będą polegać na ocenie ryzyka cybernetycznego.

Na czym polega ocena ryzyka cybernetycznego (CRA)?

Ocena ryzyka cybernetycznego (CRA) jestem całościowym procesem, w którym organizacja identyfikuje, analizuje i ocenia ryzyko, na jakie może być narażona w przypadku ataku cybernetycznego lub naruszenia bezpieczeństwa danych i na jej podstawie wdraża się odpowiednie środki zarządzania ryzkiem.

Gdybyśmy chcieli rozłożyć to czynniki pierwsze, to wygląda to w sposób następujący:

  • Identyfikacja infrastruktury i zagrożeń – pierwszym krokiem jest identyfikacja wszystkich elementów infrastruktury informatycznej oraz potencjalnych zagrożeń, takich jak ataki hakerskie, malware, phishing czy wycieki danych.
  • Analiza ryzyka – następnie dokonuje się analizy prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz potencjalnych strat, jakie mogą wyniknąć z tych zagrożeń.
  • Ocena ryzyka – kolejnym krokiem jest ocena ryzyka na podstawie zebranych danych i analizy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zidentyfikować priorytety i obszary wymagające szczególnej ochrony.
  • Zarządzanie ryzykiem – na samym końcu, na podstawie identyfikacji i oceny ryzyka podejmuje się decyzje dotyczące sposobów, dzięki którym dochodzi do minimalizacji ryzyka poprzez stosowanie odpowiednich strategii i środków zaradczych.

Aby przeprowadzić odpowiednią ocenę ryzyka cybernetycznego mamy do dyspozycji wiele narzędzi i metod, które mogą być do tego wykorzystane. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

  • Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji (PBI) oraz wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) – są to jedne z najpopularniejszych i najskuteczniejszych narzędzi dotyczących zarządzania ryzykiem cybernetycznym. PBI definiuje zasady i cele bezpieczeństwa informacji, podczas gdy SZBI obejmuje strukturę organizacyjną, procesy i procedury służące monitorowaniu, utrzymaniu i doskonaleniu bezpieczeństwa informacji w organizacji.
  • Audyty cyberbezpieczeństwa lub analizy infrastruktury informatycznej  – czyli regularne przeglądy infrastruktury IT i procesów związanych z bezpieczeństwem informacji w organizacji. Ich celem jest identyfikacja luk w zabezpieczeniach oraz ocena skuteczności stosowanych środków obronnych. Dzięki temu organizacje mogą monitorować i oceniać swoje procedury bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność z wymaganiami regulacyjnymi oraz skuteczność w zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym.
  • Testy penetracyjne – to narzędzie służące do identyfikacji słabych punktów w infrastrukturze IT organizacji. Polegają na symulowaniu rzeczywistych ataków hakerskich w celu zidentyfikowania luk w zabezpieczeniach oraz oceny skuteczności środków obronnych.

Narzędzia służące ocenie ryzyka są bardzo ważne, ale równie kluczowe są strategie zapobiegania i reagowania na cyberzagrożenia. Obszar tych pojęć jest ogromny i należy mu się osobny artykuł, lecz w mojej opinii w pierwszej kolejności trzeba pamiętać o jednej najistotniejszej zasadzie – lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Co przez to rozumiem?

Nie należy oszczędzać na rozwiązaniach związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa, ponieważ koszty ataków lub awarii są zazwyczaj znacznie wyższe. Inwestowanie w narzędzia, takie jak zabezpieczenia sieciowe, procedury kontroli dostępu i monitorowanie zagrożeń pomaga minimalizować ryzyko ataków i utraty danych.

Takie narzędzia jak systemy SIEM, XDR, EDR, NDR, rozwiązania typu UTM, firewalle, narzędzia związanie z kopiami zapasowymi i przywracaniem danych oraz wiele innych bardzo pomogą nam zapewnić bezpieczne, aktualne i odporne na zagrożenia środowisko IT. Pomagają one również w przestrzeganiu nowych przepisów prawnych, takich jak m.in. dyrektywa NIS 2 czy DORA. Każda organizacja, która chcę być odpowiednio zabezpieczona powinna stale doskonalić swoją strategię i szkolić swoich pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Podsumowując mój tekst,

W obliczu dzisiejszego, coraz bardziej złożonego środowiska cybernetycznego i bardziej zaawansowanych cyberzagrożeń, zwracanie uwagi na ocenę ryzyka cybernetycznego jest koniecznością, jeśli chodzi o spełnienie norm prawnych, utrzymania zaufania klientów, oraz jest kluczowym aspektem utrzymania integralności i bezpieczeństwa danych w danej organizacji.

Firma Grupa E specjalizuje się w kompleksowej implementacji rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa i posiada wieloletnie, potwierdzone referencjami, doświadczenie w zakresie realizacji tego typu wdrożeń.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację dot. co możesz zrobić aby odpowiednio zabezpieczyć swoją organizację!

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć