• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Kto jest zobowiązany do obsługi kas fiskalnych?

Choć pod pewnymi warunkami możliwe jest zwolnienie z obowiązku rejestracji przychodów za pomocą urządzeń fiskalnych, istnieją przedsiębiorcy, którzy niezależnie od wysokości obrotu i rodzaju transakcji są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Towary objęte obowiązkiem ewidencjonowania to na przykład gaz płynny, silniki spalinowe, części do nich oraz nadwozia do pojazdów silnikowych, sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, wyroby z metali szlachetnych, wyroby tytoniowe oraz wody perfumowane i toaletowe. Wśród usług objętych koniecznością rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej wymienia się między innymi przewóz osób i bagaży, naprawę pojazdów silnikowych i motorowerów, doradztwo podatkowe, wyżywienie, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne oraz związane z rozrywką i rekreacją.

Do rejestracji sprzedaży i wystawiania paragonów zobowiązani są również zatrudnieni pracownicy.

To na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania osób przez niego zatrudnionych o zasadach prowadzenia ewidencji, konieczności wystawiania paragonów oraz skutków nieprzestrzegania przepisów. Osoba obsługująca kasę przed rozpoczęciem ewidencji powinna podpisać oświadczenie, że została poinformowana o obowiązujących zasadach jej prowadzenia. Zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, których obroty nie przekraczają w roku podatkowym 20 tysięcy złotych lub wymienieni w załączniku do rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Rodzaje obowiązujących urządzeń fiskalnych.

Prócz obowiązku obsługi kas fiskalnych istotne jest także to, z jakiego rodzaju kasy korzysta przedsiębiorca. Kasy z zapisem papierowym, choć wciąż obecne, nie są już dostępne w sprzedaży. Można ich używać wyłącznie do czasu na przykład zapełnienia się pamięci urządzenia. Kasy z zapisem elektronicznym, zapisującym kopie ewidencji na przykład na nośnikach danych będą dostępne w sprzedaży wyłącznie do 31 grudnia 2022 roku – po tym czasie dostępne będą wyłącznie kasy z zapisem kopii on-line. Umożliwiają one gromadzenie informacji i przesyłanie ich na bieżąco do systemu zwanego Centralnym Repozytorium Kas. Tego typu kasy umożliwiają zarówno drukowanie paragonów papierowych, jak i tworzenie zapisów elektronicznych. Od 1 stycznia 2020 do jej posiadania zobowiązane są między innymi zakłady mechaniki samochodowej oraz stacje benzynowe. Od 1 lipca tego roku obowiązek ich posiadania będą miały również hotele i restauracje, a także składy węgla, brykietu i koksu.

Warto więc zawczasu wyposażyć firmę w kasę rejestrującą zgodną z nowymi przepisami.

Urządzenia fiskalne umożliwiające przesyłanie danych do CRK znajdziemy w ofercie firmy Grupa E, która oferuje również fiskalizację, programowanie oraz szkolenie z obsługi kas fiskalnych, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Kompleksowa obsługa umożliwi bieżące ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej bez przestojów, a tym samym utraty części dochodów – ponieważ w czasie, kiedy kasa jest niedostępna, na przykład w wyniku awarii, niemożliwe jest prowadzenie sprzedaży.

Wróć