• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Koszty związane z utrzymaniem przestarzałej infrastruktury sieciowej w porównaniu z inwestycją w nowe modele.

W korytarzach współczesnego biznesu unosi się nieuchronna zmienność, natomiast w tym dynamicznie zmieniającym się krajobrazie, jedną z najważniejszych miar sukcesu związanych z stabilnością środowiska informatycznego organizacji staje się infrastruktura sieciowa.

Jednakże paradoksalnie, wiele organizacji wciąż tkwi w przeszłości, podtrzymując przestarzałe urządzenia sieciowe.

Czy jednak opór przed modernizacją przynosi więcej korzyści niż strat? Odpowiedź jest bardzo prosta – w żadnym wypadku.

W niniejszym artykule postaram się udowodnić wyżej wymienioną tezę, nie odnosząc się do żadnej konkretnej grupy produktów, wchodzących w skład ogólnej infrastruktury sieciowej. Z racji tego, iż infrastruktura sieciowa jest bardzo szerokim zagadnieniem, przyjrzymy się jej w całościowym, ogólnym kontekście.

Przyczyny utrzymywania starych systemów mogą być różnorodne. Najczęściej wynikają one z braku świadomości konieczności zmiany oraz chęci dodatkowych oszczędności w budżecie organizacji. Kierownictwo może nie dostrzegać zagrożeń związanych z przestarzałymi technologiami, skupiając się raczej na krótkoterminowych celach lub ich sposób myślenia w poszukiwaniu oszczędności charakteryzuję się popularnym schematem „jakoś to będzie”.

Jednakże zaniedbanie modernizacji infrastruktury sieciowej wiąże się z kosztami, które w dłuższej perspektywie bardzo często mogą przewyższyć koszty samej inwestycji.

Bowiem już same koszty związane z utrzymaniem przestarzałej infrastruktury sieciowej mogą być zaskakująco wysokie.

Dlaczego?

Konserwacja i naprawy wymagające coraz trudniej dostępnych części, z czasem stają się coraz bardziej kosztowne. Ponadto, spadająca wydajność systemów przekłada się na mniejszą produktywność pracowników oraz zwiększa ryzyko awarii, ataków sieciowych, ogólnego obniżenia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz niespełnienia wymogów regulacyjnych dyrektywy NIS 2 co w konsekwencji prowadzi do dotkliwych strat finansowych oraz kar administracyjnych.

W przeciwieństwie do tego koszmaru, z którym musi mierzyć się przedsiębiorstwo, inwestycja w nowe modele infrastruktury sieciowej zawsze przynosi szereg licznych korzyści.

Jakich?

Nowoczesne systemy są bardziej wydajne, szybsze, bardziej elastyczne i przede wszystkim oferują większy poziom bezpieczeństwa oraz zgodności z regulacjami rządowymi. Oferują one także nowe funkcje i możliwości, dzięki którym firma może lepiej się rozwijać i tym samym, zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Należy mierzyć siły na zamiary, dlatego kluczowym elementem podczas podejmowania decyzji dotyczących modernizacji infrastruktury sieciowej jest analiza kosztów.

Taka kompleksowa analiza powinna obejmować zarówno koszty krótko- jak i długoterminowe oraz uwzględniać różnice pomiędzy utrzymaniem przestarzałej infrastruktury, a inwestycją w nowe modele. Przy tworzeniu takiego biznesplanu należy wziąć również pod uwagę także czynniki niematerialne, takie jak zwiększona wydajność, większa odporność na awarie, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa czy wspomniana wcześniej zgodność z regulacjami.

Takie studium przypadku przedstawia nam realne konsekwencje opóźnienia w modernizacji infrastruktury sieciowej.

Co prawda przejście z przestarzałej infrastruktury na nowe modele może być procesem wymagającym, kosztownym i czasochłonnym, ale przyniesie zawsze wymierne korzyści. Firmy, które podjęły decyzję o modernizacji swojej infrastruktury sieciowej, mogą świadczyć usługi o znaczącym wzroście wydajności i konkurencyjności po zakończeniu procesu modernizacji, co przełoży się na większą liczbę klientów, lepszą reputację i finalnie na wzrost zysków.

Modernizacją infrastruktury sieciowej zawsze powinna zająć się wykwalifikowana firma, posiadająca do tego odpowiednie zasoby, możliwości oraz doświadczenie w przeprowadzeniu tego typu prac, potwierdzone referencjami i certyfikatami.

Najważniejszym krokiem w drodze do nowoczesnej infrastruktury sieciowej jest strategiczne planowanie migracji i modernizacji.

Nie chodzi tylko o samo zainwestowanie w nowe technologię, ale także odpowiednie zarządzanie procesem zmiany, poprawne przeprowadzenie wdrożenia nowej inwestycji. W tym kontekście warto zrobić rozeznanie rynkowe, które pozwoli rozważyć różne strategię migracji starego środowiska na nowe oraz wybór odpowiednich technologii i dostawców.

Firma Grupa E posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu prac, potwierdzone referencjami oraz wykwalifikowaną kadrę inżynierów i techników odpowiedzialnych za to zadanie.

Jeśli planują Państwo modernizację swojej infrastruktury sieciowej bądź chcą uzyskać obszerny raport dotyczący kondycji obecnego środowiska – zapraszamy do bezpłatnej konsultacji.

Kontakt:   

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć