• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Kogo obejmuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Przepisy w państwie polskim jasno określają, kto powinien, a kto jest normatywnie zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Niemniej jednak wielu przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy dopiero rozwijają skrzydła we własnym biznesie, nadal ma wątpliwości, czy w razie kontroli nie zostaną ukarani za jej brak. Co wtedy i czy jest możliwość jakiejkolwiek indywidualnej obrony i bezpiecznego dla firmy i jego właściciela wyjścia z tego typu sytuacji?

Po pierwsze, kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązkowi użytkowania kasy fiskalnej podczas codziennych transakcji nie podlegają osoby, które dokonują dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania, a także ich obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł. Pozostali przedsiębiorcy są zobligowani do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania za jej pomocą swoich przychodów.

Jak wygląda kontrola skarbowa – czy jest się czego obawiać?

W ciągu ostatnich lat liczba kontroli skarbowych znacząco wzrosła. Wiąże się to z rozrostem tak zwanej szarej strefy gospodarczej oraz rozszczelnieniem systemu skarbowego, którego gigantyczne kwoty znajdują się w nieoficjalnym obrocie, zamiast zasilać skarb państwa. Urzędnicy kontrolują nie tylko to, czy przedsiębiorca posiada kasę fiskalną i czy jej używa. Kontrole mogą mieć bardzo nieprzyjemny przebieg – są nagłe, niezapowiedziane, a przedsiębiorca jest wobec nich praktycznie bezradny, chyba że ma wiedzę w zakresie prawa handlowego i skarbowego w takim stopniu, że może wejść w słowną polemikę, choć jest to raczej bezcelowe.

W większości przypadków należy po prostu poddać się dokładnemu sprawdzeniu dokumentacji oraz wyciągów obrotów firmy, a następnie przyjąć zasądzoną karę – bo ta zawsze musi być.

Wróć