• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Kiedy warto przeprowadzić audyt informatyczny w firmie?

Audyt to według słownikowej definicji oficjalna kontrola, która polega na dokładnym sprawdzeniu zgodności stosowanych w firmie rozwiązań z przyjętymi przez nią założeniami, a także obwiązującym prawem oraz zasadami. Do niedawna najczęściej przeprowadzanym w przedsiębiorstwach audytem był ten dotyczący dochodów i finansów firmy. Rozwijająca się wciąż technologia daje nam obecnie nowe możliwości i pozwala na o wiele sprawniejsze prowadzenie firm, a także ich dynamiczny rozwój. W dzisiejszych czasach wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od rozmiarów korzystają z komputerów i systemów informatycznych. Niezbędnymi narzędziami codziennej pracy stały się: odpowiednie oprogramowanie, strony internetowe, a często także profile w mediach społecznościowych. Większość ważnych dokumentów firmowych jest przechowywana i przetwarzana w cyfrowej formie. Takie postępowanie sprawia, że raz na jakiś czas zachodzi potrzeba przeprowadzenia audytu informatycznego.

Czym charakteryzuje się audyt informatyczny?

Audyt informatyczny to usługa, której głównym celem jest optymalizacja efektywności działania całej informatyki w danym przedsiębiorstwie. Podczas przeprowadzania takiej kontroli skupiamy się na działaniach mających poprawić efektywność wykorzystywania systemów informatycznych, zoptymalizować infrastrukturę IT stosowaną w danej firmie, a także zwiększyć jej bezpieczeństwo oraz pomóc obniżyć jej koszty. 

Audyt informatyczny składa się z trzech głównych rodzajów kontroli, które mogą być przeprowadzane jednocześnie albo oddzielnie. Wyróżniamy:

1. Audyt infrastruktury IT

Podczas przeprowadzania audytu infrastruktury IT skupiamy się na dokładnym sprawdzeniu sprzętu, który ją tworzy. Sprawdzamy więc stan, liczbę i konfigurację stacji roboczych i serwerów działających w firmie, analizujemy możliwości komputerów firmowych, a także efektywność działania oraz zgodność z posiadanym oprogramowaniem. Szukamy słabych punktów w infrastrukturze informatycznej. Dzięki temu można zaplanować niezbędne modernizacje systemów informatycznych, których efektem będzie zapewnienie ciągłości działań biznesowych firmy.

2. Audyt oprogramowania

Sprawdzamy, czy używane w przedsiębiorstwie oprogramowanie jest legalne, weryfikujemy dokumentację techniczną. Usuwamy nielegalne oprogramowanie, a także to, na które skończyły się już wykupione przez firmę licencje.

3. Audyt bezpieczeństwa danych

Bezpieczeństwo danych jest kluczową kwestią, zapewniającą płynność i efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Audyt bezpieczeństwa danych to usługa, której głównym celem jest analiza i ocena rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa danych i infrastruktury informatycznej. Podczas takiej kontroli sprawdzamy, czy instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i bazodanowych jest przeprowadzona poprawnie, przeprowadzamy analizę struktury baz danych, skupiając się na ich wydajności, spójności i nadmiarowości przechowywanych danych. Dla naszych klientów opracowujemy też wykaz koniecznych do przeprowadzenia aktualizacji. Pracujący w naszej firmie specjaliści przeprowadzają analizę podatności stosowanych aplikacji na ataki zewnętrzne, a także oceniają, czy zakupiony sprzęt jest odpowiedni pod względem bezpieczeństwa i wydajności.

Kiedy warto przeprowadzić audyt informatyczny w firmie?

Audyty informatyczne powinny być przeprowadzane regularnie. Zaleca się zlecanie takiej kontroli przynajmniej raz w roku. Jeżeli podejrzewamy, że w przechowywane w firmie dane są w jakikolwiek sposób zagrożone (np. atakiem hakerskim lub wyciekiem poza struktury firmowe), powinniśmy jak najszybciej przeprowadzić audyt. Kolejnym powodem do przeprowadzenia kontroli informatycznej jest sytuacja, gdy zamierzamy zmienić dotychczasowo stosowane rozwiązania informatyczne na nowe. Dzięki tej usłudze możliwe będzie jak najlepsze dopasowanie nowego oprogramowania do potrzeb firmy, a także zmniejszenie kosztów przejścia na nowe rozwiązania przez wykorzystanie części istniejącej już w przedsiębiorstwie infrastruktury IT.

Regularnie przeprowadzane audyty informatyczne sprawiają, że zasoby informatyczne firmy są maksymalnie wykorzystywane, a systemy są modernizowane, dzięki czemu przechowywane dane są bezpieczne. Zaletą takich kontroli jest również możliwość optymalnego dopasowania istniejących już narzędzi do zmieniających się potrzeb firmy.

Wróć