• Grupa E Facebook
 • Grupa E Linkedin

Wdrożenie i korzyści płynące z modelu Zero Trust

Pojawienie się nowych zagrożeń, coraz bardziej zaawansowanych technik ataków oraz powstałych w odpowiedzi na nie – dotkliwych regulacji, takich jak np. dyrektywa NIS 2 lub rozporządzenie DORA, wymusza na organizacjach zmianę podejścia do bezpieczeństwa IT.

Jednym z modeli, który zyskuje z tego powodu na popularności, jest Zero Trust Security.

W naszym artykule przyjrzymy się bliżej implementacji tego modelu oraz korzyściom, jakie wynikają z jego wdrożenia.

Co to jest Zero Trust Security?

Zero Trust Security to model bezpieczeństwa IT, który opiera się na zasadzie „nie ufaj, zawsze weryfikuj”.

Oznacza to, że żadna osoba ani urządzenie, nie jest automatycznie uznawane za zaufane, nawet jeśli znajduje się wewnątrz sieci organizacji. Każdy dostęp do zasobów musi być zweryfikowany i autoryzowany.

Koncepcja ta została po raz pierwszy zaproponowana w 2009 roku przez Johna Kindervaga i od tego czasu zyskała mocno na uznaniu w kontekście rosnących zagrożeń sieciowych.

Model Zero Trust mocno różni się od tradycyjnych metod, które zakładają, że zagrożenia pochodzą głównie spoza sieci, a nasze wewnętrzne systemy są zaufane i bezpieczne. Zero Trust zakłada, że zagrożenia mogą pochodzić z każdego miejsca, w tym z wewnątrz naszej sieci i wymaga ciągłej weryfikacji tożsamości i uprawnień użytkowników oraz urządzeń.

Najważniejsze zasady modelu Zero Trust:

 • Nie ufaj, zawsze weryfikuj – podstawowa koncepcja modelu Zero Trust zakłada, że żadna osoba ani urządzenie nie jest zaufane z góry. Każdy dostęp do zasobów musi być weryfikowany, niezależnie od lokalizacji.
 • Minimalizacja przyznanych uprawnień (Least Privilege Access) – użytkownicy i urządzenia otrzymują tylko te uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania ich docelowych zadań. Minimalizuje to ryzyko nieautoryzowanego dostępu do zasobów krytycznych.
 • Segmentacja sieci i mikrosegmentacja – sieć jest podzielona na mniejsze segmenty, co utrudnia potencjalnym atakującym poruszanie się po niej. Mikrosegmentacja pozwala nam również na bardziej szczegółowe zarządzanie dostępem do zasobów.
 • Monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym – stałe monitorowanie aktywności w sieci oraz analiza zachowania użytkowników i urządzeń pozwala na szybkie wykrywanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Wdrożenie modelu Zero Trust w organizacji:

Wdrożenie modelu Zero Trust w organizacji wymaga przemyślanego podejścia i realizacji kilku logicznie następujących po sobie kroków.

 • Ocena i analiza obecnej infrastruktury IT – pierwszym krokiem jest dokładna analiza istniejącej infrastruktury IT, identyfikacja jej słabych punktów oraz ocena ryzyka. Ważne jest zrozumienie, jakie zasoby są krytyczne dla organizacji i jakie są potencjalne wektory ataku.
 • Identyfikacja krytycznych zasobów i danych – musimy zidentyfikować zasoby, które wymagają szczególnej ochrony. Mogą to być bazy danych, aplikacje, serwer i informacje wrażliwe, takie jak dane klientów czy tajemnice handlowe.
 • Wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) -uwierzytelnianie wieloskładnikowe znacząco zwiększa bezpieczeństwo dostępu do zasobów, wymagając od użytkowników potwierdzenia tożsamości za pomocą co najmniej dwóch niezależnych metod, np. hasła i kodu SMS.
 • Tworzenie i zarządzanie politykami dostępu – ważne jest stworzenie polityk dostępu, które określają, KTO, KIEDY i na JAKICH zasadach może uzyskiwać dostęp do naszych zasobów. Polityki te powinny być regularnie aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się warunków.
 • Implementacja narzędzi do monitorowania i analizy ruchu sieciowego – monitorowanie aktywności w sieci w czasie rzeczywistym oraz analiza zachowania użytkowników i urządzeń pozwoli nam na szybkie wykrywanie nieautoryzowanych działań i reakcje na nie. Za przykład mogą posłużyć systemy typu SIEM, XDR, NDR, EDR czy SOAR.
 • Szkolenia pracowników – z racji tego, że wdrożenie Zero Trust wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, to jest to czas na przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.

Korzyści z wdrożenia modelu Zero Trust:

 • Zwiększone bezpieczeństwo i ochrona przed atakami wewnętrznymi – dzięki zasadzie „nie ufaj, zawsze weryfikuj” ryzyko ataków wewnętrznych staje się znacząco zredukowane, ponieważ każdy dostęp jest weryfikowany.
 • Lepsza zgodność z regulacjami prawnymi i standardami branżowymi – wdrożenie Zero Trust pomoże nam w spełnianiu wymogów regulacyjnych oraz standardów branżowych dotyczących ochrony danych, jak dyrektywa NIS 2, rozporządzenie DORA itp…
 • Optymalizacja zarządzania ryzykiem cybernetycznym i reakcji na incydenty – jest to temat na książkę, ale wielkim skrócie przekłada się to na większą stabilność i bezpieczeństwo operacyjne, a tym samym – danych naszych klientów oraz naszych.

Narzędzia służące do wdrożenia modelu Zero Trust:

 • Systemy PAM – systemy zarządzania tożsamością i dostępem są bardzo ważne dla procesu wdrożenia Zero Trust, ponieważ umożliwiają kontrolę dostępu do zasobów na podstawie tożsamości użytkowników.
 • NGFW – tzw. firewalle nowej generacji, pozwalają nam one na bardziej szczegółową kontrolę ruchu sieciowego oraz lepsze zabezpieczenie przed zagrożeniami.
 • Rozwiązania do segmentacji sieci – narzędzia do segmentacji i mikrosegmentacji sieci umożliwiają podział infrastruktury na mniejsze, bardziej kontrolowane segmenty.
 • Narzędzia do monitorowania i analizy ruchu sieciowego – systemy monitorowania i analizy ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym (np. SIEM, XDR, NDR, EDR, SOAR) są niezwykle istotne dla szybkiego wykrywania i reakcji na zagrożenia.

Specjaliści z naszej firmy doskonale wiedzą jak zaimplementować model Zero Trust w organizacji każdego typu. Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji, aby wspólnie stworzyć strategię wdrożenia tego typu modelu w Państwa firmie!

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

lub

Sebastian Komor – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 606 836 070

e-mail: 

Wróć