E – USŁUGI

W dniu 30.09.2019 r. GRUPA E razem z podmiotem powiązanym Centrum Komputerowym PLANETA zrealizowała projekt wdrożenia infrastruktury informatycznej oraz systemów bezpieczeństwa dla „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Prace realizowane były jako podwykonawca w projektach realizowanych dla firmy COMARCH będącej generalnym wykonawcą.Z E-usług świadczonych w ramach zbudowanej platformy, będą mogli korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, geodeci, rzeczoznawcy i projektanci, a także pracownicy urzędów gmin z województwa opolskiego.