• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Diamenty Forbsa 2023

15 edycja rankingu przygotowanego przez redakcję magazynu Forbes, wspólnie z firmą Dun & Bradstreet
Celem rankingu jest zidentyfikowanie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w danym regionie, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości. Lista opracowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny spółek, uwzględniającej wyniki finansowe i wartość aktywów, z lat 2017-2021.

Nagradzamy firmy w trzech kategoriach, według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:
· firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł
· firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł
· firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

Wybrane zostają firmy o dodatnim wyniku finansowym, nie będące w upadłości bądź likwidacji oraz o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym wg ratingu. Dla zachowania porównywalności wyników, firmy finansowe znalazły się poza badaniem.

Na listach znalazły się firmy o największej dynamice wzrostu wartości.