• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Dedykowane środowiska SIEM oraz usługi SOC

Wprowadziliśmy do oferty nowe usługi i rozwiązania w zakresie zwiększenia poziomu cyber-bezpieczeństwa dla firm i instytucji. Dedykowane środowiska SIEM oraz usługi SOC jako odpowiedź na aktualne potrzeby firm oraz organizacji w zakresie podniesienia poziomu cyber-bezpieczeństwa oraz umiejętności ciągłej analizy zdarzeń w środowiskach teleinformatycznych.