• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Co zaliczamy do oprogramowania POS?

Oprogramowanie POS można odnaleźć w wielu urządzeniach, którymi posługujemy się w codziennej pracy. Niestety, większość pracowników, a także pracodawców nie wykorzystuje w pełni potencjału samego urządzenia lub też obsługującego go oprogramowania, działając tylko na małym fragmencie jego możliwości technicznych. Brak znajomości systemów może prowadzić do wygenerowania niepotrzebnych strat, głównie materialnych. Jak temu zaradzić?

Nowe urządzenie – nowe sposoby obsługi

Wiele urządzeń dostępnych na rynku, które działają na oprogramowaniu POS, to urządzenia codziennego użytku. Większość z nich obsługuje sektor przemysłowy, jednak niektóre, jak kasy fiskalne, stosowane są w każdej dziedzinie, gdzie mamy do czynienia z ewidencjonowaniem obrotów oraz usług. Z racji tego, że sektor ten generuje olbrzymie kwoty, które są później obowiązkowo przekazywane z tytułu podatków od towarów i usług do skarbu państwa, jest on także jednym z najczęściej kontrolowanych. Na pracodawcy ciąży obowiązek poprawnego użytkowania systemów technicznych oraz prowadzenie poprawnej dokumentacji skarbowej. W jego interesie jest przeszkolenie siebie oraz swoich pracowników, w celu optymalnego użytkowania urządzeń takich, jak choćby te obsługiwane przez system POS.

Szkolenia u pracodawcy, na jego urządzeniach

Większość producentów, mając na względzie wielozadaniowość dostarczanych przez nich urządzeń, a także szerokie spektrum, w jakim podlegają one kontroli urzędów nadzorujących, umieszcza w swojej ofercie możliwość skorzystania ze szkolenia przygotowawczego do podjęcia pracy na danym rodzaju sprzętu, który klient u nich zakupił. Pozwala to na zoptymalizowanie przez nowego użytkownika wszystkich funkcji urządzenia, które mogą być przydatne w jego codziennej pracy oraz ich prawidłowe użytkowanie, bez konieczności częstego  serwisowania.

Wróć