• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Certyfikacje z Norm ISO

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu certyfikacji w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001:2017 i uzyskania certyfikatu. Dbanie o bezpieczeństwo informacji naszych klientów i partnerów biznesowych to priorytet Firmy. W związku z powyższym zostały wprowadzone odpowiednie środki zapobiegawcze w celu ochrony przed naruszeniami bezpieczeństwa.

Firma Grupa E Sp. z o.o. certyfikowała się również w zakresie normy ISO 22301:2019 – wdrożenie Systemu zarządzania ciągłością działania dla usług informatycznych oraz usług elektroinstalacji i sieci niskoprądowych.

Wdrożony system opiera się ona na zbiorze działań, aby zminimalizować czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach, a dzięki odpowiednim procedurom pozwala skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe. Zrealizowane działania wdrożeniowe, w efekcie zwiększają poziom ochrony pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych.