• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Ataki DDoS – wieloletnia zmora branży IT

Ataki DDoS (z ang. Distributed Denial of Service) od prawie 30 lat (dokładnie od 1996 roku, bo wtedy odnotowano pierwszy atak tego typu) stanowią prawdopodobnie najpoważniejsze zagrożenie dla firm, które istnieją w przestrzeni cybernetycznej. Mimo upływu tylu lat, ile istnieje nasza firma – stara metoda hakerów ciągle ma się świetnie.

Konieczność ochrony przed tego typu atakami jest ciągle palącym problemem, odkąd nastała doba cyfryzacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skutecznych metod zapobiegania atakom DDoS oraz zminimalizowania ich negatywnych skutków dla działalności przedsiębiorstw.

Zacznijmy od tego, czym są ataki DDoS?

Definicja ataków DDoS obejmuje szereg działań mających na celu zablokowanie dostępu do usług online poprzez przepełnienie sieci zapytaniami, czyli masowym generowaniu ruchu sieciowego, co prowadzi do niedostępności serwisu dla prawidłowych użytkowników z powodu całkowitego przeciążenia infrastruktury serwerowo-sieciowej.

Wśród najpopularniejszych rodzajów ataków DDoS wymienia się m.in. UDP flood, SYN flood oraz HTTP flood, z których każdy wykorzystuje inne techniki przeciążenia sieci.

Skutki ataków DDoS dla firm mogą być katastrofalne, obejmując straty finansowe, utratę zaufania klientów oraz szkody wizerunkowe. Jeden porządnie przeprowadzony atak, może zatrzymać działanie całej firmy na całe tygodnie, jeśli nie posiada ona odpowiednio zabezpieczonej infrastruktury informatycznej.

Jak się chronić?

Najważniejszym elementem ochrony przed atakami DDoS jest świadomość zagrożeń oraz monitorowanie ruchu sieciowego.

  • Edukacja pracowników i zwiększanie ich świadomości w zakresie rozpoznawania ataków DDoS umożliwia szybką reakcję w przypadku incydentu.
  • Analiza anomalii w ruchu sieciowym pozwala wykryć potencjalne ataki i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.

Połączenie tych dwóch aspektów oznacza, że będziemy w stanie odpowiednio obronić się przed skutkami potencjalnego ataku, przy pomocy odpowiednich rozwiązań.

Jakie konkretne rozwiązania przychodzą nam z pomocą?

Skuteczną ochronę przed atakami DDoS zapewnią m.in.:

  • Firewalle – Zapewniają podstawową ochronę poprzez kontrolę ruchu sieciowego i blokowanie niepożądanych pakietów, powinien znajdować się w każdej firmie.
  • Systemy wykrywania intruzów (IDS) – Pomagają w identyfikacji podejrzanych lub złośliwych pakietów sieciowych.
  • Systemy zapobiegające włamaniom (IPS) – Działają bardziej proaktywnie niż IDS, aktywnie blokując ruch sieciowy uznany za złośliwy.
  • Rozwiązania CDN (Content Delivery Network) – Czyli rozproszone sieci serwerów, pomagają w dystrybucji treści oraz w ochronie przed atakami DDoS poprzez rozproszenie ruchu sieciowego pomiędzy nimi.
  • Unified Threat Management (UTM) –  Kompleksowa ochrona integrująca różne funkcje bezpieczeństwa, takie jak zapora sieciowa, filtr antyspamowy, VPN oraz systemy wykrywania ataków, co zapewnia kompleksową ochronę sieci.
  • Web Application Firewall (WAF) – Specjalizowane urządzenia lub aplikacje ochronne, które mają za zadanie filtrować i monitorować ruch sieciowy aplikacji internetowych, chroniąc je przed atakami.
  • Next-Generation Firewall (NGFW) – Oferuje bardziej zaawansowane funkcje w porównaniu do tradycyjnych firewalli, takie jak głębsza inspekcja pakietów, kontrola aplikacji czy ochrona przed atakami na poziomie aplikacji.

Wykorzystanie kombinacji tych narzędzi i technologii zwiększa szanse dla danej organizacji na skuteczną ochronę przed atakami DDoS, minimalizując ryzyko przeciążenia infrastruktury sieciowej i zapewniając ciągłość działania usług online.

Bardzo ważnym elementem jest również wydajność i skalowalność samej infrastruktury sieciowej.

Warto tutaj rozważyć wykorzystanie rozwiązań chmurowych oraz implementację równoważenia obciążenia (load balancing). Zapewnienie redundancji sieciowej umożliwia szybką reakcję w przypadku awarii oraz minimalizuje negatywne skutki ataków (np. posiadanie dwóch firewalli, dwóch UTM, klastra serwerów bądź replikacji).

Opracowanie polityki ciągłości działania (BCP) oraz szkolenie personelu, nie tylko informatycznego w zakresie działań awaryjnych odgrywa bardzo ważną rolę formalną dla przeciwdziałania atakom DDoS, dlatego każda organizacja powinna opracować i ustanowić odpowiednie procedury zarządzania incydentami związanych z atakami, nie tylko DDoS.

Bardzo wiele organizacji będzie musiało się do tego dostosować, ze względu na nadchodząca dyrektywę NIS 2.

Aby spać spokojnie i utrzymać wysoki poziom ochrony przed atakami DDoS, warto jest regularnie testować naszą infrastrukturę IT, czyli np. przeprowadzać tzw. testy penetracyjnemonitorować wydajność systemów ochronnych. Musimy pamiętać również o tym, aby nasze środowisko miało zawsze aktualne oprogramowanie.

Każda organizacja powinna zdawać sobie sprawę, że skuteczna ochrona przed atakami DDoS jest niezbędna dla spokojnego prowadzenia działalności.

Firma Grupa E od dziesięcioleci specjalizuje się w dostarczaniu i implementacji rozwiązań mających na celu ochronę przed tego typu zagrożeniami. Jeśli mają Państwo w planach modernizację swojej infrastruktury informatycznej, zapraszamy do bezpłatnej konsultacji.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć