• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Outsourcing IT

SERWIS LOKALNY

Pomoc serwisowa świadczona jest na miejscu w wskazanej lokalizacji przez klienta, w ustalonym przedziale czasowym. W ramach prowadzonego serwisu lokalnego dokonujemy okresowych przeglądów, konserwacji, modernizacji i napraw infrastruktury informatycznej.

SERWIS ZDALNY 

Zdalny dostęp do komputera za pomocą aplikacji „Pomoc GRUPA E” bazującej na oprogramowaniu TeamViewer. Jest jednym z najefektywniejszych narzędzi IT wykorzystywanym przez Administratorów do zdalnego rozwiązywania i usuwania bieżących problemów użytkowników. Dzięki wykorzystywaniu bezpiecznego szyfrowanego połączenia internetowego możemy zachować wysoki poziom bezpieczeństwa świadczonych usług serwisowych, jak i zarazem stabilność ich wykonywania. Przy wykorzystaniu zdalnego połączenia Administrator jest w stanie wykonać większość czynności serwisowych, które można zrealizować lokalnie na komputerze. Wyjątkiem są operacje związane z koniecznością deinstalacji systemu operacyjnego lub związane bezpośrednio ze sprzętem komputerowym, gdzie konieczny jest fizyczny dostęp do urządzenia.

Celem uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu – biuro@grupae.pl